Bambuse sõnul on Euroopa Liidus toimiv inimeste, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumine andnud võimaluse teha erinevates valdkondades tihedat koostööd kogu ELis.

"Inimeste vaba ja takistusteta liikumine on väärtus, mida hinnatakse kõrgelt kõikjal Euroopa Liidus, sest see lihtsustab oluliselt inimeste võimalusi reisida, välisriikides töötada, õppida ja ka ärikontakte luua," ütles ta.

"Ühtse turu põhimõtete toimimine ja stabiilne majanduskeskkond on pannud alusel kogu piirkonna majandusarengule ning soodustanud investeeringute jõudmist siinsetesse riikidesse," lausus Bambus.

Asekantsler lisas, et Eesti ja ka teiste Läänemere riikide kindel huvi on tagada vaba liikumise põhimõtete järgmine ning nende edasiarendamine.

Peatudes Schengeni viisaruumiga seonduval tõstis asekantsler Bambus liikmesriikide kodanikele kättesaadavate võimaluste kõrval esile ka võimalusi, mida Schengen pakub kolmandate riikide reisijatele ja ärimeestele.

"Kui näiteks kümne aasta eest oli Eesti külastamiseks viisa saamine mõnes riigis äärmiselt keeruline, siis nüüd on tänu Schengeni süsteemis sõlmitud viisaesinduslepingutele võimalik Eesti külastamiseks viisat taotleda 92 erinevas maailma paigas," selgitas Bambus. "Ühtne Schengeni viisaruum on oluliselt lihtsustanud väljapoolt Euroopa Liitu elevate inimeste reisimisvõimalusi ning ka äri- ja majandussidemete tihendamist Euroopaga," lisas ta.

Schengeni ruumi loomine ja tõhus toimimine on aidanud kaasa ka meie kõigi üldise turvalisuse kasvule. „Tihe riikidevaheline suhtlus ja kaasaegse tehnoloogia kasutamine Schengeni koostöös on hoidnud ära väga mitme soovimatu isiku sisenemise Schengeni ruumi, kes võiksid ohustada meie heaolu ja turvalisust,“ rõhutas asekantsler Bambus.

Ühtse Euroopa võimaluste kõrval peatus Bambus oma sõnavõtus ka ohtudel, millega meil kõigil tuleb arvestada. „Oleme märganud, et kui riikide majandusnäitajad langevad ning tööpuudus kasvab, hakkavad inimesed otsima võimalusi paremaks eluks võõrsil,“ sõnas asekantsler. „Ka Eestis tuntakse muret noorte inimeste ja oskustööjõu lahkumise pärast ning tegeletakse probleemiga, kuidas inimesi uuesti kodumaale tagasi tuua,“ lisas ta.

Samas rõhutas välisministeeriumi asekantsler, et lisaks Euroopas endas toimuvatele arengutele tuleb silmitsi seista ka laiemalt maailmas toimuvaga ning sellega, kuidas see meid otseselt võid kaudselt mõjutab.

"Näiteks 2011. aastal alguse saanud Araabia kevade sündmused on toonud endaga kaasa tugeva surve Euroopa Liidu välispiirile sealsete põgenike ja immigrantide poolt," märkis Bambus. "Ka selliste probleemide lahendamisega tuleb kogu Euroopa Liidul ühiselt tegeleda," lisas ta.

Lõpetuseks märkis asekantsler, et Euroopa Liidu liikmesriikide ees seisvaid väljakutseid on koostöös lahendada palju kergem kui üksinda. "Euroopa Liidu ühine koostöö on hindamatu väärtus, mida peame hoidma ja süvendama," sõnas Bambus oma ettekannet kokkuvõttes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid