Veebilehel Meie Kirik avaldatud Remmeli pöördumises kirjutab pastor EKB Liidu kogudustele, et liit ja selle liikmes­kogudused on läbi aegade tuginenud piiblist lähtuvale usule kolmainsuslikku Jumalasse.

"Nii ei ole meie koguduste liidus peetud võimalikuks kuuluda paralleelselt koguduse ja vabamüürlaste liikmeskonda, kelle õpetus ja autoriteettekstid ei vasta piiblile ega veendumusele, et "Jeesus on Issand"," leiab Remmel.

Pastor lisas, et kinnitab juhatuse nimel seda, et liidu pastorid ei saa kuuluda vabamüürlaste hulka.

"Tegemist on valgustus­aegsete ideede tuules levima hakanud teismi ja/või deismi sugemete ning sektiliste tunnustega salaorganisatsiooniga, mis ei ühildu uustestamentliku kristluse missiooni ega vabakogudusliku usuliikumise vaimule ning vaimulaadile omase avatuse, läbipaistvuse ja kristotsentrilise evangeelse valguse kandmisega maailmas," lisas Remmel

Remmeli sõnul on ta kokku leppinud usumagister Argo Buinevitšiga, kes on ekstra uurinud kaasaegseid usulisi liikumisi, et ta saadab koguduste liikmetele infoks ka omapoolse listikirja vabamüürlaste ja kristlaste elukäsituse erinevustest.

Mõjukas kirikumees Tallinna praost Jaan Tammsalu tunnistas hiljuti, et ta on vabamüürlane ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) ei näe selles midagi taunitavat. Tammsalu on öelnud, et tema kuulumine vabamüürlaste hulka ei ole kuidagi mõjutanud tema vaimulikuks olemist.

Kolmkümmend Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikku pöördusid aga hiljuti kiriku juhtkonna poole palvega "keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni", kuna see "on kokkusobimatu vaimuliku ametiga" ja "tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna".