Raepressi teatel on eKooli kaudu esitatud 1904 ja paberkandjal 124 taotlust.

Esitamata on veel 2648 taotlust, sest rahvastikuregistri andmetel on tänavu septembriks koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi pealinnas 4676.

Tallinna Haridusamet soovitab kõigil lapsevanematel, kelle laps läheb esimesse klassi 2013. aasta septembris, taotluse kindlasti esitada. Taotlus on oluliseks infoallikaks lapsele sobivaima kooli määramisel.

Taotluse esitamiseks on aega kuni 15. märtsini. Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud.

Juhul, kui ka laps läheb õppima erakooli, asub õppima välismaal või mingil muul põhjusel Tallinna munitsipaalkooli ei astu, tuleb ka vanemal sellest Tallinna haridusametit teavitada. Seda võib teha kas e-kirja teel või haridusameti kodulehel oleva vormi kaudu.

Vanemad saavad teate koolikoha määramise kohta: kes esitas taotluse eKoolis, saab ka vastuse e-aadressile, kes esitas paberil, saab vastuse postiaadressile. Seda hiljemalt 25. maiks. Hiljemalt 10. juuniks tuleb vanemal koolikoht kinnitada. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks ja sinna saavad alates 15. juunist kandideerida kõik soovijad.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna haridusameti kodulehelt www.haridus.ee rubriigist „Hetkel oluline Esimesse klassi 2013“. Kõikide Tallinna koolide kontaktid leiate rubriigist „Kontaktid“.