Samost leidis, et kogu uue juhi valikuprotsess on olnud üsna õnnetu ja selle formaalne lõpetamine Priit Kama ametisse määramisega ei tooks PPAle seda tulu, mida uuest juhist on oodatud.

Ühe suurema küsimusena antud alal tõi ta välja selle, et PPAs töötab 6000 ametnikku, kuid ikkagi kuuleb juttu, et patrullpolitseinikke ei jätku piisavalt. „Tekib küsimus, mida need 6000 inimest seal siis teevad?“

Teine saatejuht Kalle Muuli leidis, et PPA juhi otsingutega seoses mingit kurja vandenõud ei ole. Tema hinnangul loodeti leida üks nö supermees väljastpoolt süsteemi, kes tuleks ja lööks asutuses korra majja, kuid ei nähtud võimalust, et võib-olla ei leidugi sellist isikut.

Muuli juhtis tähelepanu ka sellele, et viimasel ajal otsitakse väga sageli juhtivtöötajaid väljastpoolt süsteemi ning tõi näiteks Eesti Panga ja maanteeameti. Tema hinnangul otsib praktiliselt iga süsteem kedagi väljastpoolt, kuna asutustes tajutakse sumbunud tiigiks muutumist.

Muuli hinnangul võiks kõik PPA juhi leidmiseks seni tehtud konkursid kehtetuks kuulutada ning hakata otsast peale, et leida siiski inimene, kes ei tuleks sama süsteemi seest.

Samost lisas, et Priit Kama ei ole antud juhul selline kandidaat, kuna tema taust on sisejulgeoleku valdkonnaga tihedalt seotud.