Ansipi küsimus oli tegelikult vastus opositsioonisaadikute küsimusele politiseerimise kohta Eestis. Keskerakondlane Priit Toobal küsis, kas vastab tõele, et IRLi kuuluv Priit Kama saab politsei- ja piirivalveameti juhiks, Margus Kurm on mõeldud kaitsepolitseiameti juhiks ja räägitakse järjest rohkem sellest, et Mart Laarist pidi saama Eesti Panga nõukogu esimees. Toobal uuris, kas ka Ansip on sellest kuulnud ja kas see vastab tõele?

"Jah, ma olen sellest kuulnud. Mina ei ole see inimene, kes tema kandidatuuri peaks esitama, aga ma hindan Mart Laari ja tema teeneid Eesti vabariigi ees väga kõrgelt ja kui küsimus on minus isiklikult, siis mina toetaksin teda sellesse ametisse," vastas Ansip.

Kõik 15 maavanemat kuuluvad tänaseks kas Reformierakonda või IRLi. Seoses sellega, et kõik maavanemad kuuluvad võimuerakondadesse, uuris keskerakondlane Tarmo Tamm, kas tänasel päeval annab kuulumine võimuerakondadesse eelise, kui jutuks tuleb ametikoht või investeering?

Ansip eitas seda. "Mis eelis peaks olema erakondlikul kuuluvusel siis, kui ametiülesanne on seotud kohaliku omavalitsuse üksikaktide üle järelevalve teostamisega või planeeringute üle järelevalve teostamisega? Te olete ju ise olnud ametis omavalitsuses ja te teate, missugused on maavanema võimalused mõjutada omavalitsuste tegevusi, milles seisnevad maavanema ülesanded üleüldse ja küllap te oskate ka iseseisvalt mõelda, kas mingisse erakonda kuulumine annab talle eeliseid või ei anna talle eeliseid. Te ju teate suurepäraselt seda, et need ajad, kus maavanemad jagasid riiklikke ressursse, need on ammu ja pöördumatult möödas," vastas Ansip.

Tamm Ansipit ei uskunud ja süüdistas, et kui eelmise aasta lõpul lisati riigieelarvesse ootamatult 9,5 miljonit eurot nn katuserahaks, siis jagati see suures osas just IRLi ja Reformierakonna omavalitsuste vahel.

Ansip polnud omakorda Tamme süüdistusega nõus. "Vastupidi, kunagi me analüüsisime näiteks Kyoto saasteühikute vahendite kasutamist ka teie poolt viidatud aspektist lähtudes ja me ei leidnud kuskilt mingisugust erakondlikku mustrit. Üldiselt jagatakse kõik maksumaksja raha objektiivsete kriteeriumide alusel ja nii jääb see ilmselt ka tulevikus," ütles Ansip.