"On ette heidetud, kuidas on pihisaladusega. Kui ma olen kellegi pihisaladuse vastu võtnud, et äkki lähen ja räägin vendadele kõik ära. See on väga naiivne arvamus! Ma ei ole andnud ühtegi tõotust, mis paneks vabamüürluse ülimuslikuks kiriku, vaimuliku ameti või pihisaladuse pidamise nõude ees ja kui minult oleks midagi sellist nõutud, ei oleks ma sinna astunud. Vaadates vaimuliku ametivandele ei näe ma oma tegevuses vabamüürlasena midagi sellist, millega ma oleksin kirikut kahjustanud. Minu jaoks on ülimuslikud riigi ja kiriku seadused ja vabamüürlus ei ole nendega vastuolus," ütles praost ajalehe Eesti Kirik küsimustele vastates.

Ajakirjaniku küsimusele selle kohta, miks praosti arvates on tema avalik vabamüürlaste hulka kuulumise tunnistamine vaimulikes pahameelt põhjustanud vastas Tammsalu, et vabamüürlaste kohta on tekkinud eelarvamused, mis põhinevad suuresti kuulujuttudel.

"Vabamüürlusest on kirjutatud palju raamatuid negatiivselt ja paranoiliselt häälestatud inimeste poolt, kes ei oma vabamüürlusest adekvaatset informatsiooni. Nende teabe allikateks on peamiselt teised sarnased kirjutised, mida tsiteeritakse tõe pähe. Paljud sellistest kirjutistest on alusetud väljamõeldud vandenõuteooriad. Igal vabamüürluse ja vabamüürlase kritiseerijal on väga reaalne oht eksida käsu vastu mitte anda oma ligimese kohta valetunnistust. Kellegi poolt välja mõeldud kuulujutte edasi rääkides ja neid "paljastava tõe" pähe edastades," leiab Tammsalu lehele antud intervjuus.

Vabamüürlus - heade sõprade kokkusaamise koht

Vabamüürlasest praost lisas, et organisatsiooni vendlus on eelkõige toetav, innustav, julgustav ja ülestõstev, mitte arvustav, halvustav, kritiseeriv ega mahategev, nagu sageli arvatakse.

"See on heade sõprade kokkusaamise koht. Sellel ei ole mingeid võimuambitsioone ega soovi sekkuda organisatsioonina ühtegi ühiskonnas, sh kirikus toimuvasse protsessi. Vabamüürluse ühe põhimõtte järgi ei otsi keegi vennaskonnast sotsiaalset ega majanduslikku kasu. See on dokumenteeritud isegi liikmeks astumise ankeedis," lisas praost Tammsalu.

Tammsalu leidis ka, et enda kuulumisega vabamüürlaste hulka ta kirikut ei kahjusta. Pühamehe arvates kahjustavad kirikut hoopis kurjus ja eelarvamused, kuulujuttude levitamine ja hinnangute andmine küsimustes, millega kursis ei olda.

"Kirikut kahjustab kohtumõistmine, mida me ei peaks tegema. Kirikut kahjustavad vaimulikud, kes selle asemel, et vennaga rääkida, eelistavad teda lintšida avalikkuse "häbipostis" anonüümsete kommentaatorite kätega," leidis vabamüürlasest praost.

Vaimulikud pole rahul

Kolmkümmend Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikku on pöördunud kiriku juhtkonna poole palvega "keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni", kuna see "on kokkusobimatu vaimuliku ametiga" ja "tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna".

EELK Konsistooriumile saadetud avalikus kirjas märgivad vaimulikud, et nad on Kristuse käskjalad ja hingekarjased, kelle tööle Jumala riigi heaks ei tohi saada takistuseks töövälised suhted ja sidemed, vahendab ajaleht Meie Kirik.

"Palume EELK juhtkonda hoida Kiriku õpetuse puhtust ja head korda Jumala rahva seas ja ühemõtteliselt keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni," lisavad pühamehed oma avalduse lõpetuseks.