EELK Konsistooriumile saadetud avalikus kirjas märgivad vaimulikud, et nad on Kristuse käskjalad ja hingekarjased, kelle tööle Jumala riigi heaks ei tohi saada takistuseks töövälised suhted ja sidemed, vahendab ajaleht Meie Kirik.

"Palume EELK juhtkonda hoida Kiriku õpetuse puhtust ja head korda Jumala rahva seas ja ühemõtteliselt keelustada vaimulike kuulumine vabamüürlikku organisatsiooni," lisavad pühamehed oma avalduse lõpetuseks.

Hiljuti tunnistas mõjukas kirikumees Tallinna praost Jaan Tammsalu, et ta on vabamüürlane ning Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ei näe selles midagi taunitavat.

„EELK seisukoht antud küsimuses on see, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kõik vaimulikud alluvad antud ametivande ja kirikuseadustikus ette nähtud korrale,“ ütles Arho Tuhkru EELK konsistooriumist Delfile.

„EELK konsistooriumil pole põhjust kahelda, et Jaan Tammsalu on täitnud kirikukorra kohaselt koguduse õpetaja ja praosti ülesandeid,“ lisas ta.

Vabamüürlasest vaimulik nagu dopingupatune sportlane

Ajalehe Eesti Kirik kolumnist Marko Tiitus kirjutas aga oma tänases rubriigis, et tunneb Tammasalu isiklikult ja peab teda heaks inimeseks ning et talle tuletas vaimuliku vabamüürluse ilmsikstulekule järgnenud reaktsioonide tulv meelde kahe aasta taguseid kirgi seoses Andrus Veerpalu dopingusüüdistusega.

"Nagu toona, nii on ka praeguse «paljastuse» tulemuseks mitmete «fännide» – koguduseliikmete, Pereraadio kuulajate ja vaimulike mõtiskluste lugejate pettumus. «Piltlikult öeldes olen praegu näost sama hall kui Lembitu Kuuse Andrus Veerpalu dopinguskandaali esimesel pressikonverentsil. Aga me kõik armastame sporti,» tõdes üks EELK liige Facebookis. Täpselt sama moodi nagu Andruse puhul on ka Jaani pooldajad väljendanud oma sümpaatiat tungivamalt kui kunagi varem," kirjutas Tiitus.

Vaimulik lisas ka, et ootab antud juhtumi käsitlemisel kahte asja. Esiteks, lisaks emotsionaal­setele lahvatustele kainet ja ratsionaalset diskussiooni vabamüürluse ja kristluse kokkusobivuse või -sobimatuse kohta ning teiseks piiskoppide seisukohta selles küsimuses.