Siseminister Ken-Mati Vaher allkirjastas eile käskkirja, millega ta lubas Küüdi neljapäevaks, 28. veebruariks puhkusele. Küüdi ametiaeg PPA peadirektorina lõpeb reedel, 1. märtsil.

Tõenäoliselt täidab Tõnu Hunt PPA peadirektori kohuseid uue peadirektori ametisseasumiseni. Politsei- ja piirivalveameti põhimääruse järgi on peadirektori esimene asendaja Tõnu Hunt ja seejärel ameti peadirektori asetäitjad Raigo Haabu, Tarmo Miilits, Merike Jürilo ja Indrek Tibar. Raigo Haabu on PPA peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei ajal, Tarmo Miilits korrakaitsepolitsei alal, Merike Jürilo kodakondsuse ja migratsiooni alal ning Indrek Tibar varade alal.

Siseministeeriumi komisjon otsustas reede õhtul soovitada politsei- ja piirivalveameti (PPA) uueks juhiks praegust justiitsministeeriumi asekantslerit Priit Kama, selle otsuse peab veel heaks kiitma siseminister ja seejärel riigikogu õiguskomisjon ning kinnitama valitsus. Juhul kui Kama saab PPA juhiks asumisele heakskiidu, asub ta tööle aprilli lõpus.

Ametlikul konkursil kandideerisid PPA juhiks ka Tarmo Miilits, Tõnu Hunt ja siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort, kuid komisjon ei pooldanud nende kandidatuure. Siseministeerium tegi Eesti Päevalehe andmetel ettepaneku kandideerida ka IMF-is töötavale Enriko Aavale, maksu- ja tolliameti juhile Marek Helmile ja EMT juhatuse esimehel Valdo Kalmule, kes keeldusid pakkumisest.

Priit Kama töötab justiitsministeeriumis alates 1993. aastast, 2005. aastast on ta tööl justiitsministeeriumi asekantslerina vanglateenistuse juhi ametis. Kamal on bakalaureusekraad Tartu ülikooli õigusteaduskonnast, magistrikraad Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonnast ning praegu on ta Tartu ülikooli õigusteaduskonna doktorant.

PPA peadirektori konkursi kuulutas siseministeerium välja jaanuari alguses, pärast kandidaatide hindamist otsustas komisjon jätkata juhikandidaadi leidmist sihtotsingute teel ja kandideerima kutsuti Priit Kama. Sihtotsingu voorus personalifirma Fontese esitatud tippjuhi kandidaatide seast peeti läbirääkimisi kolmega ning tänase vestlusvooru tulemusena valiti välja üks kandidaat.

Kandidaate hindas viieliikmeline komisjon, kuhu kuulusid siseministeeriumi kantsler Leif Kalev, riigisekretär Heiki Loot, riigi peaprokurör Norman Aas, siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ja siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp. Hindamisse oli kaasatud ka personalifirma Fontes.

PPA senine juht Raivo Küüt otsustas tagasi astuda eelmisel aastal, põhjuseks segadused Ida-Virumaal kasutatud taatlemata kiirusmõõdikud ja nende alusel määratud trahvid.