"President Ilvese sõnutsi ei ole valitsejad "nemad", nagu pole kaugemal mingi "Brüssel", kes meie nõusolekuta või me enda sõlmitud kokkulepete vastaselt midagi meilt "nõuaks"," lausus Stadnikov.

"Põhimõtteliselt õiged sõnad, siiski küsigem: kas mitte ei ole meil liigsuureks paisunud võõrandumine rahva ja valitsejatest "nende" vahel? Ja kas "Brüssel" on EV "tavakodanikule" või lihtsalt elanikule piisavalt lähedal?," küsis ajaloolane.

""Erinevalt paljudest Euroopa riikidest eesti majandus kasvab" -- õige, kuid minu meelest võiks kasv olla kiirem. Kahjuks on liiga väike nende inimeste arv, kes sellest kasvust olulist kasu saavad," märkis Stadnikov. "Küll aga nõustun järgmise Ilvese mõttega: "Kui riik suhtub kodanikesse samasuguse hoole ja armastusega kui valdav osa meist suhtub oma riik, oleks meil palju rohkem ausat, aga mitte võltsisamaalisust"."

Stadnikovi sõnul peaks eelkõige IRL tegema sellest konstruktiivsed järeldused! 

Millel võinuks president veel peatuda?

"Näiteks massilisel majandusemigratsioonil, AIDS´i levikul, narkomaanial. Sellega oleme Euroliidus vägagi "silmapaistval" kohal. Lisaks veel mitte-eestlaste panustamisel kohalikku majandusse, sporti ning kultuuri jne. Kõigest hoolimata, soovin head Eesti Vabariigi aastapäeva!," lõpetas Stadnikov.