„2013. aasta on siseturvalisuse jaoks oluline, sest Eesti on üks väheseid meie regiooni ja kogu Euroopa riike, kus saame tõsta päästjate, politseinike ja teiste töötajate motivatsiooni palgatõusu kaudu. Pärast majanduslangust on see Eestis esimene kord, kui meie valdkonna haldusalas palku sel määral suurendatakse,“ ütles Vaher oma kõnes.

„Oleks ennatlik öelda, et sellega on inimesed lõplikult rahul ja õnnelikud. Kuid see on samm, mis on hetkel meie võimuses. Kahtlemata tahaks rohkem, tahaks, et need numbrid oleks kordades suuremad,“ lisas ta.

„Meie kõik, igaüks oma ülesannetes, peame tagama, et turvalisust tagavate inimeste soov kuskil paremaid tegevusi, paremaid kohti enese realiseerimiseks otsida, oleks minimaalne. Siinkohal kinnitan teile, et teen kõik endast oleneva, et meil oleks võimalus poliitikat kujundada ja otsuseid teha just niisugust mõtet silmas pidades,“ leidis Vaher.

„Samas teame, et väärt töötajat ei pea organisatsioonis kinni mitte ainult palk ja materiaalsed tagatised. Julgustan teid kõiki mõtlema sellele, kuidas motiveerida oma alluvaid, tunnustada ja julgustada neid, kes annavad oma mõtte ja teoga sellele olulisele tööle oma panuse,“ jätkas ta.
„Öeldakse ju, et oma inimeste tunnustus on see kõige olulisem. Seetõttu, ärge peljake tunnustust jagada, kui asi seda väärt,“ rõhutas Vaher.

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing teatas täna, et riigi lubadus päästjate palka tõsta on küll mingis mõttes formaalselt täidetud, kuid praktiliselt ei ole see paljude päästjate sissetulekut suurendanud.