Avaliku konkursi korras PPA-le uut peadirektorit otsinud komisjon leidis, et väärilist kandidaati kolme lõppvooru jõudnud inimese – Tarmo Miilitsa, Erkki Koorti ja Tõnu Hundi – seas polnud. Seda hoolimata sellest, et kõigi kolme näol on tegemist 20 aastat Eesti sisejulgeolekus töötanud inimesega.

„Me otsime parimat. PPA juhi koht on kindlasti hästi suur väljakutse. Sellega ei anta mingeid hinnanguid neile, kes avalikul konkursil osalesid. Kui oleks kasvõi ükski välja valitud, siis pahatahtlikul arusaamal tähendaks see umbusaldust teiste suhtes ja mina sellise käsitlusega nõus ei ole,“ ütles minister Vaher täna toimunud päästeameti aumärkide üleandmisel Delfile ning ei leidnud nagu oleks kolme tugeva spetsialisti läbikukutamine PPA juhi konkursi viimases voorus nende umbusaldamine.

Tasub märkida, et komisjoni juhtis Leif Kalev, kes nimetati jaanuaris siseminister Vaheri poolt ministeeriumi kantsleriks. Kalev läks siseministeeriumisse tööl eelmisel aastal, mil temast sai asekantsleriks korrakaitse- ja migratsioonipoliitika alal.

Siseministeeriumist kuulus komisjoni ka päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ja personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp. Ülejäänud kaks komisjoni liiget olid riigisekretär Heiki Loot ja riigi peaprokurör Norman Aas. Hindamisse oli kaasatud ka personalifirma Fontes.

Kuluaarides räägiti juba enne konkursi välja kuulutamist, et Vaher soovib PPA uue juhina näha möödunud aasta detsembri lõpus Eesti Energia juhatuse liikme kohalt tagasi astunud Harri Mikku. Delfi tänasele küsimusele, kas Mikk on järgmine PPA juht, vastas Vaher, et "tal on väga raske öelda selle inimese nime, kellega komisjon peaks tulema tema ette".

Eelneva spekulatsiooni taustal on oluline meenutada, et möödunud aastal siseministri ettepanekul kiirustades politsei ja piirivalve seadust, et anda PPA juhiks kandideerimisvõimalus ka era- ja kolmanda sektori esindajatele.