Hariduslikku mitmekesisust pakkuvate waldorfõppeasutuste vajalikkust Eestis kinnitab 2012. aasta septembri seisuga 356 lasteaia- ja 558 koolilapse vanema valik waldorfpedagoogilise õppeasutuse kasuks.

Esimesed waldorfkoolid avati 1990. aastal Tartus ja Põlva lähistel Rosmal, praeguseks on need tegutsenud 22 aastat. Kogu tegutsemisaja jooksul on Eestis waldorfkooli lõpetanud 599 õpilast.

Praegu tegutseb Eestis seitse kodanikualgatuse korras asutatud waldorflasteaeda ja -hoidu ning seitse waldorfkooli.

Suurim kool on 200 õpilasega Tartu Waldorfgümnaasium ning väikseim 27 õpilasega 2011/12. õppeaastal tegevust alustanud Rakvere Vanalinna Kool.

Kõigist Eesti üldhariduskoolidest moodustavad waldorfkoolid 1,3 protsenti ning erakoolidest 18 protsenti.

Et tegutsetakse erakoolidena, on vanematel vaja tasuda ka õppemaksu. Näiteks Aruküla vaba Waldorfkooli pidav Aruküla Vabakooli Selts märgib oma kodulehel, et õppemaks lasteaias ja põhikoolis on 62 ja ülaastmes 92 eurot kuus. Lasteaias lisandub toiduraha vastavalt lapse kohaloldud päevadele.

Viljandi Vaba Waldorfkooli aastamaks on sel õppeaastal koolilapse eest on  686,40 eurot, kuutasuks kujuneb aga 57,20 eurot.