Vabariigi valitsuse eraldatud 2,45 miljonit eurot personalikulude tõusuks ja siseministri väljaöeldu, tekitasid päästjates kindlustunde, et lubatud viieprotsendiline palgatõus tõesti tuleb.

„Kahjuks tuleb tõdeda, et kõigini see tõus ei jõudnud. Päästeautoga alarmsõitu tegevate päästjate töötasu tõusis mõnel pool ainult üks protsent ja natuke peale,“ seisab päästjate ametiühingu saadetud teates.

„Päästeauto roolis on päästja, kes juhib alarmsõidukit. Tema ülesandeks on päästemeeskonna ja päästeauto võimalikult kiire päästesündmusele viimine. Sündmuskohal on ta päästja nagu iga teinegi. Pärast päästesündmust toob ta meeskonna ja päästeauto ohutult ja tervelt komandosse tagasi, olles koheselt valmis reageerima uuele päästesündmusele,“ kirjeldatakse tuletõrjeauto juhi pingelist tööd.

Päästjate ametiühingu andmetel maksti alarmsõidukijuhile varem (v a Lääne päästekeskus) võrreldes ülejäänud päästemeeskonnaga väikest lisatasu. Näiteks Lõuna Päästekeskuses 16 eurosenti tunnis, Põhja Päästekeskuses olid omad kindlad mehed, kes said vastutuse eest kindlat lisatasu.

„Nüüd aga on päästeameti sõnul kõik tublid ja head päästjad ning mingeid erisusi päästjate vahel ei tule. Päästekeskustes seni makstud lisatasud muudeti põhipalga osaks ja tegevust nimetati palga tõstmiseks. Põhipalk tõesti tõusis, üldine sissetulek aga mitte,“ seisab päästjate ametiühingu pöördumises.

Päästeameti käest sai ametiühing nimekirja komandodest, kus mõnel päästjal palk ei tõusnud viis protsenti (kokku 27 meest). „Päästeameti sõnul said need päästetöötajad niigi palju lisatasu, et palgatõus neile polevat õigustatud. Lisatasu muudeti põhipalga osaks ja palk jäeti sisuliselt tõstmata,“ kirjeldab ametiühing olukorda.

Ametiühingu andmetel jäi päästjate brutopalga tõus vahemiku 6 – 80 eurot kuus ning büroodes ja ka päästeametis endas on tõus keskmiselt 40 – 150 eurot kuus bruto.

„Protsentuaalselt on asi JOKK, aga mida suurem palgaaste seda suurem tuleb protsendi lisandus. Mitte, et need inimesed ei ole palgatõusu väärt, vastupidi, palk peab tõusma kõigil, aga täna oleksid numbrid võinud olla päästjatega natukene võrdsemad. Neil oleks võinud ju palk tõusta mingi kindla summa võrra mitte protsendiga,“ seisab päästjate ametiühingu avalduses.