„Kindlasti on konkursil osalenud kandidaadid tugevad oma valdkonna asjatundjad. Soovime sihtotsinguga saada kindluse, et politsei- ja piirivalveameti peadirektoriks saab tippjuht, kelle senised kogemused võimaldavad edukalt juhtida keerukat ja Eesti suurimat avaliku sektori organisatsiooni. Tugeval tippjuhil peab olema värske arusaam ameti eesmärgipärasest ja terviklikust arendamisest, võime analüüsida organisatsiooni positsiooni ja avalikkuse ootusi ning selgus oma rollis liidri ja eestvedajana nende võimaluste ja väljakutsete juhtimisel ja elluviimisel,“ lisas hindamiskomisjoni esimees Leif Kalev siseministeeriumi teatel.

Politsei- ja piirivalveameti praeguse peadirektori Raivo Küüdi ametiaeg lõpeb 1. märtsist. PPA peadirektori konkursi kuulutas siseministeerium välja aasta alguses. Peadirektori kohale kandideerimiseks laekus kuus avaldust, teise vooru pääses kolm kandidaati. Kandidaate hindas komisjon koosseisus siseministeeriumi kantsler Leif Kalev (komisjoni esimees), riigisekretär Heiki Loot, riigi peaprokurör Norman Aas, siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ja siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp, hindamisse oli kaasatud ka personalifirma Fontes.

Hindamiskomisjon jätkab PPA peadirektori leidmiseks kandidaatide sihtotsinguga. Senise peadirektor Raivo Küüdi ametiaja lõppedes ning kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni juhitakse politsei- ja piirivalveametit peadirektori asendamise korra alusel, tagades sellega asutuse stabiilsuse ning eesmärkide ja tööülesannete täitmise.