„EELK seisukoht antud küsimuses on see, et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kõik vaimulikud alluvad antud ametivande ja kirikuseadustikus ette nähtud korrale,“ ütles Arho Tuhkru EELK konsistooriumist Delfile.

„EELK konsistooriumil pole põhjust kahelda, et Jaan Tammsalu on täitnud kirikukorra kohaselt koguduse õpetaja ja praosti ülesandeid,“ lisas ta.

Tuhkru rõhutas, et EELK seisukohast on erinevatesse organisatsioonidesse ja vabaühendustesse kuulumine vabatahtlik ja nende vabaühenduste põhikirjadest on alati ülimuslikud Eesti Vabariigi seadused.

Vabamüürlus tekitab kristlaste seas erimeelsusi

Möödunud neljapäeval kirjutas Hans H. Luik Eesti Ekspressis, et Tallinna praostkonna traditsiooniliselt tugeva Toomkoguduse juhtimine on ootamatult nihkunud vabamüürlaste kätte. „Toomkiriku 40aastane õpetaja Urmas Viilma, ühtlasi luteri kiriku kantsler, võib ehk olla isegi peapiiskopi kandidaat. Kindlamalt tunneb ennast aga Jaani kiriku pastor Jaan Tammsalu,“ selgitas ta.

Sellest väitest tekkis kirikumeeste seas poleemika ning vastates kolleegi küsimusele, tunnistas EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, et on kuulunud aastaid vabamüürlaste ridadesse, kirjutas Meie Kirik.

"Jah, kuulun juba aastaid vabamüürlaste ridadesse ja oman 30 kraadi. Eestis on võimalik saada 33," ütles Jaan Tammsalu, kelle sõnul seisab vabamüürlus kraad-kraadilt järjest enam piibellikul alusel ning taotleja peab tunnistama usku Jumalasse.

Kristlik maailm jaguneb suhtumises vabamüürlastesse laias laastus kaheks: on neid konfessioone, mis vabamüürlust taunivad, kuid ka neid, mis peavad kuulumist sellesse müstilisse organisatsiooni täiesti vastuvõetavaks.

Üldistades võib öelda, et luterlased suhtuvad vabamüürlusesse üsna soosivalt, kuid katoliiklased ja õigeusklikud peavad vabamüürlust pigem taunitavaks.

Vabamüürlasi on seostatud ka saatana kummardamise, tulnukate ning „uue maailmakorraga“ ehk vandenõuteooriaga ühisest totalitaarsest maailma valitsevast võimuaparaadist.