Sihi tänaval asuva sauna alghind on 345 000 eurot, pindala 3052 m2.

Kinnistul asuv saunahoone on vajab kapitaalremonti ning seisab tühjana.

Tallinna linnavolikogu otsustas määrata kinnistu uueks alghinnaks 345 000 eurot, mis on esmasest alghinnast 25 protsenti madalam, arvestades asjaolu, et alghinnaga 460 000 eurot oli kinnistu enampakkumisel seitse korda edutult.

Kinnistu lähedusse jääb Kivimäe raudteejaam ja Sanatooriumi park. Lähiümbrus on hoonestatud valdavalt üksikeramutega ja üksikute haiglahoonetega.

Kinnistul asub 1959. aastal saunahoonena kasutusele võetud, klombitud paekivist, osaliselt tellistest, krohvitud ja osaliselt värvitud välisseintega kahe põhikorruse, pööningu- ning tehnilise keldrikorrusega ehitis ehitusaluse pindalaga 803 m2.

Sihi tn 37a tootmismaa sihtotstarbega kinnistu pindalaga 500 m2 on enampakkumisel alghinnaga 90 000 eurot. Kinnistul asub tähtajatu üürilepinguga koormatud keraamikatöökoda.

Männikul asuv elamumaa sihtotstarbega Remmelga tn 3 kinnistu pindalaga 1071 m2 on enampakumisel alghinnaga 49 900 eurot. Kinnistul paiknev elamu ei ole kasutusse antud.

Kinnistute müügist saadav tulu läheb Nõmmel asuva Valdeku tn 13 kinnistul sauna ja spordikeskuse ehitustööde teostamiseks. Tallinna linna munitsipaalsaunade programmi kohaselt planeerib Nõmme linnaosa valitsus aadressil Valdeku tn 13 asuva tühjana seisva endise koolihoone ümber ehitada ja sinna sauna rajada. Sauna ja spordikeskuse ehitamisega on juba algust tehtud.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna linnavaraametist (Vabaduse väljak 10, IV korrus) telefonidel 640 4641, 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt