Kallid vennad,

Ma olen kutsunud teid sellele konsistooriumile mitte ainult kolmeks kanoniseerimiseks, vaid et teatada teile tähtsast otsusest kirikuelus. Pärast oma südametunnistuse korduvat uurimist Jumala ees, olen jõudnud veendumusele, et minu jõud ei ole kõrge ea tõttu enam piisav Peetruse ametikohuste adekvaatseks täitmiseks. Ma olen teadlik, et neid ametikohuseid tuleb nende vaimse iseloomu tõttu täita mitte ainult sõnades ja tegudes, vaid mitte vähem ka palvetes ja kannatustes. Tänapäeva maailmas aga, kus toimub nii palju kiireid muutusi ning mida raputavad usuelule sügava tähtsusega küsimused, on Püha Peetruse laeva juhtimiseks ja evangeeliumi kuulutamiseks vajalik nii vaimu kui ka keha jõud, jõud, mis viimaste kuude jooksul on minus nii palju nõrgenenud, et ma olen pidanud tunnistama oma võimetust täita minu hoolde usaldatud ametikohuseid. Sel põhjusel ja täielikult teadlikuna selle teo tõsidusest, kuulutan ma täiesti vabalt, et ütlen lahti Rooma piiskopi, Püha Peetruse järglase ametist, mille kardinalid mulle usaldasid 19. aprillil 2005, sellisel viisil, et alates 28. veebruarist 2013 kella 20.00-st on Rooma tool, Püha Peetruse tool vaba ja konklaav uue pontifeksi valimiseks tuleb kokku kutsuda nende poolt, kelle ülesanne see on.

Kallid vennad, ma tänan teid kõige siiramalt kogu armastuse ja töö eest, millega te olete mind minu ametis toetanud ja ma palun andeks kõigi oma vigade eest. Ja nüüd usaldagem Püha Kirik Meie Ülima Karjase, Meie Issanda Jeesuse Kristuse hoole alla ja palume tema püha Ema Maarjat, et ta võiks aidata kardinale oma emaliku hoolega uue Ülima Pontifeksi valimisel. Mis puutub minusse, tahan ma tulevikus andunult teenida Püha Kirikut Jumalas palvele pühendatud elu läbi.

Vatikanis, 10. veebruaril 2013.

BENEDICTUS PP XVI

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid