"Aga mingil juhul ei tohiks me oma põhjendatult taunivat hinnangut ühe radikaalsete vaadetega poliitiku seisukohtadele üle kanda kogu Eesti venekeelsele kogukonnale. Valdav osa Eestis elavatest vene emakeelega inimestest austavad eesti keelt ja kultuuri ja ootavad eestlastelt sarnast respekti oma emakeele ja kultuuri suhtes," märkis Mikser.

Muidugi on iga sõnumi puhul Mikseri sõnul teksti kõrval oluline kontekst. "Iga sõnum on sõnumitooja nägu. Kui seisukohaga, et Eesti tuleviku kohale on kogunemas tumedad pilved, esineb Eesti kultuuritegelane või intellektuaalist arvamusliider, siis võtame seda tõsise patriootliku murena," märkis Mikser.

"Kui samad sõnad pudeneksid Putini huulilt, tajuksime öeldut ähvardusena. On kahetsusväärne tõsiasi, et Yana Toomi varasemate väljaütlemiste ja poliitilise tegevuse valguses on eesti inimestel raske võtta tema seekordseid sõnu tõsise ja siira murena eesti keele ja rahva püsimise pärast," leidis sotside esimees.

"Ma tahaksin uskuda, et Yana Toom ei üritanud sihilikult ühiskonnas pingeid õhutada. Samas on tõsiasi, et Eestis leidub poliitikuid ja erakondi, kelle kitsaid erahuve ja valimistulemust teenibki just valijaskonna rahvus- ja keelepõhine vastandamine. Selliseid erakondi on kahjuks rohkem kui üks. Eesti riigi ja ühiskonna huvidega see aga kooskõlas ei ole," nentis Mikser.

Eesti keel on tema sõnul arenev kultuurkeel. Eesti rahval on väärikas ajalugu ja ambitsioonikad tulevikupürgimused. Eestlased on väikerahvas ja eesti keel on väikese rahva keel. "Me oleme kirjutanud oma põhiseadusesse kohustuse kaitsta ja hoida seda rahvast, tema keelt ja kultuuri," tuletas ta meelde.

"Kaitset vajabki ju see, mis on ohustatud. Me kaitseme Euroopa naaritsat ja mitte võilille. Kui me usume, et ohud Eesti iseseisvusele ei ole kadunud, siis peame olema valmis kulutama jõudu, nutikust, aega ja raha, et Eestit kaitsta. Ka eesti keele ja kultuuri edasikestmise suudame tagada eelkõige siis, kui me ei võta nende püsimist enesestmõistetavana," lisas Mikser.

Eesti keele ja kultuuri kestmine on tema sõnul kõrgemad väärtused kui kellegi poliitiline hetkekasu, isegi kõrgemad majanduskasvu statistilistest näitajatest. "Kui meie kõigi otsuste ja kõigi poliitikate keskseks eesmärgiks on eesti keele ja kultuuri kestmine, siis ei ole meil pessimismiks põhjust ja siis ei ole meil põhjust heituda ka üksiku poliitiku äpardunud intervjuust," lõpetas Mikser.