"Kuna konkurssidele sai dokumente esitada kuni 31.01.2013 kell 24:00, on võimalik, et tavaposti teel tuleb senistele avaldustele lisa ning järgmise nädala alguses on meil kandidaatide arv lõplikult selge," teatas ministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide Delfile.

Konkursile esitatud taotlusi ja dokumente asuvad läbi vaatama siseministri käskkirjaga loodud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaatide hindamiseks siseministeeriumi kantsler Leif Kalev (komisjoni esimees), riigisekretär Heiki Loot, siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont, siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp ja riigi peaprokurör Norman Aas. Päästeameti peadirektori kandidaate hindavad siseministeeriumi kantsler Leif Kalev (komisjoni esimees), riigisekretär Heiki Loot, siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont, siseministeeriumi personalipoliitika osakonna juhataja Aivi Sirp ja kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran.

Komisjonide ülesandeks on valida välja ja esitada siseministrile kandidaadid päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti peadirektorite ametikohtadele nimetamiseks. Komisjonid kogunevad esimesele koosolekule järgmisel nädalal.

Konkurssidel osalejate nimesid siseministeerium hea tava kohaselt ei avalda.

Siseministeerium kuulutas jaanuari alguses välja konkursi päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori ametikohtade täitmiseks. Konkursi lõpptähtaeg oli 31. jaanuar.

Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul kohandati politsei- ja piirivalveameti peadirektorile esitatavaid nõudeid ning seega laiendati ka sobivate kandidaatide ringi.

Kui seni said peadirektori kohale kandideerida vaid tippjuhid teistest riigiasutustest, siis aasta algul jõustunud seadusemuudatuste järgi on kandideerima oodatud ka võimekad juhid era- ja mittetulundussektorist.

Raivo Küüt, kes praegu on veel politsei- ja piirivalveameti peadirektor, esitas tagasiastumisavalduse alates märtsist seoses taatlemata kiirusekaameratega kiirusemõõtmise skandaaliga Ida-Virumaal.

Päästeameti peadirektor Kalev Timbergi ametiaeg lõppeb veebruari lõpus.