Kõlvartit hämmastab ka väide, et üleriigiliselt kasvab omavalitsuste palgatoetus 11,6 protsenti. Tema sõnul tõuseb õpilase kohta arvestatav pearaha ainult kaks eurot.

Ministeeriumi teatel lubab riiklik õpetajate palgatoetus maksta üle-eestiliselt õpetaja ametikoha kohta keskmiselt 915 euro suurust palka.

Kõlvarti sõnul jätab ministeerium mainimata, et see summa sisaldab ka tööandja kulusid: sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu ning tema sõnul saab õpetaja tegelikult ikkagi 715 eurot.

"Kui haridusrahade jagamise mudelisse põhjalikumalt süveneda, siis selgub, et reaalsuses ja sisuliselt toimub õpetajate palgatõus ikkagi õpetajate oma palgavahendite arvelt ehk raha tõstetakse piltlikult öeldes ühest taskust teise," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on vale, et palgaraha jagamise aluseks on EHIS-es olev õpetajate arv ja toetusfondi suurus.

"Tegelikult on haridustoetuse jagamise aluseks rahandusministeeriumi ning haridus- ja teadisministeeriumi vahel kokkulepitud rahastamismudel," selgitas Kõlvart. "Mudeli aluseks on õppekavast lähtuv tunnijaotusplaan, õpetajate koormusnorm ja õpilaste arv klassis. Sellest lähtuvalt kujundatakse ühe lapse maksumus ja selle alusel toimub raha jagamine koolide vahel."

Pearaha tõuseb vaid kaks eurot

Kõlvart tõi näiteks esimese kooliastme rahastamismudeli koos summadega. "2012. aastal kujunes esimeses kooliastmes õpilase pearahaks 680 eurot kuus, millele lisandus 65 eurot klassijuhatamise tasu ning veel 69 eurot, mida võis kasutada näiteks õpetajate täiendavate tööülesannete tasustamiseks, tugispetsialistide palkamiseks, tulemustasudeks," loetles Kõlvart. Kokku tegi see tema sõnul 824 eurot kuus õpilase kohta.

Kõlvarti sõnul eraldatakse sama mudeli alusel tänavu ühe õpilase kohta 664 eurot pearaha, millele lisandub koos klassijuhataja tasuga 162 eurot, kokku 826 eurot õpilase kohta. "Tegelikkuses tõuseb ühe õpilase pearaha vaid kaks eurot, mitte 11,6 protsenti nagu väidab ministeerium,"

"Niisiis rändab raha ühest taskust teise, kuid juurde seda märkimisväärselt küll ei tule," väitis Kõlvart, kelle sõnul on ministeeriumi süüdistused omavalitsuste aadressil alusetud ja ülekohtused. "Jääme huviga ootama, millega ministeerium tegelikelt probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtimiseks järgmisena välja tuleb."

Haridus- ja teadusministeerium selgitas, et kahjuks on Mihhail Kõlvartit vääriti informeeritud. Tallinna linn saab rahamudeli alusel haridustoetuse sees ainuüksi õpetajate palgarahaks natukene üle 44,22 miljoni euro ja see on ainult palgatoetus, muud toetused tulevad sellele lisaks.

Õpetaja ametikohti oli Tallinnnas aasta lõpu seisuga 2636. Kui jagada toetus ametikohtadega seejärel 12 kuuga ning võtta maha ka sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks ehk jagada veel 1,34, siis tuleb õpetaja ametikoha kohta palgatoetuseks kuus 1040 eurot.

Valitsus kinnitas täna toetus- ja tasandusfondi määruse, millega eraldatakse omavalitsustele kokku 201 miljonit eurot haridustoetust.

Eraldatud rahast 160 miljonit eurot moodustab üldhariduskoolide õpetajate palgatoetus, mis on 11,6 protsenti enam kui eelmisel aastal.

Haridus- ja teadusministeeriumi teatel lubab toetus üle-eestiliselt maksta õpetaja ametikoha kohta keskmiselt 915 euro suurust palka.