"Mõistame, et sellised juhtumid riivavad meie kõigi õiglustunnet, kuid videote ja fotode jagamisega põhjustatakse osapooltele veelgi rohkem kannatusi," märkis amet.

Politsei soovitab kõikide samalaadsete juhtumite ilmsikstulekul pöörduda otse politseisse, sest veebiomakohus ei ole lahendus.

Politsei alustas täna Tõstamaa koolikiusamise juhtumis menetlust. Politsei kogus teisipäeval ja kolmapäeval informatsioon ja kuulas üle internetis levinud koolikiusamise videoklipiga seotud isikuid.

Alustatud on väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.

Juhtumiga tegelev Audru konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik Anni Tuulmägi märkis, et loos täie selguse saamiseks on veel vaja inimesi üle kuulata ja tõendeid koguda ning seetõttu ei ole võimalik menetluse käigus avalikkusele lisainformatsiooni avaldada.