Juhtumiga tegelev Audru konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik Anni Tuulmägi märkis, et loos täie selguse saamiseks on veel vaja inimesi üle kuulata ja tõendeid koguda ning seetõttu ei ole võimalik menetluse käigus avalikkusele lisainformatsiooni avaldada, teatas politsei pressiesindaja.

Karistusseadustiku sellekohase paragrahvi järgi saab avalikus kohas teiste isikute rahu või avaliku korra muu rikkumise eest isikuid karistada rahatrahviga kuni sada trahviühikut või arestiga.

Pühapäeval lisati YouTube'i videoklipp koolipoistest, kes mõnitavad klassi ees seisvat õpetajat. Videos on näha, et klassis on viis-kuus noormeest, kes käivad õpetajat togimas, kriidiga määrimas ja püüavad teda provotseerida. Õpetajal ei õnnestu korda majja lüüa.

Kiusamisvideo on tehtud Tõstamaa keskkooli erivajadustega poiste klassis, direktor Toomas Mitti sõnul on juhtkond viit videoga seotud poissi juba ka küsitlenud.

Eile Eesti Päevalehele antud intervjuus vabandasid poisid juhtunu eest.