Näitusekülastajad tunnevad mustvalgel fotol ära füüreri, kes tervitab rahvast riigikantselei aknal 1933. aasta 30. jaanuril. Enne seda samal päeval kuulutati Hitler Saksamaa riigikantsleriks ja president Paul von Hindenburg tegi talle ülesandeks valitsuse moodustamise, vahendab AFP.

Foto on üleval näitusel „Berliin 1933. Teel diktatuuri“, mille avab kolmapäeval Merkel kohas, mis on ajalukku läinud kui Gestapo endine peakorter.

Praegu asub selles kohas vabaõhu näitusekeskus Terrori Topograafia, kus on üleval väljapanek Hitleri esimestest kuudest võimul fotode, ajaleheartiklite ja plakatite kujul.

„Tund on tulnud! Me oleme Wilhelmstraßel (tollane riigikantselei asupaik). Hitler on riigikantsler. Nagu muinasjutt,“ kirjutas natside tulevane propagandajuht Joseph Goebbels 1933. aasta 31. jaanuaril oma päevikusse.

Edasi on näitusel fotod riigipäevahoonest, mis järgmisel kuul põlema läheb, ning esimestest aktsioonidest juutide vastu 1. aprillil, kui alustati juudi poodide, arstide ja advokaatide boikottimist.

„Sakslased, kaitske ennast! Ärge ostke juutidelt!“ kutsutakse üles plakatil.

Terrori Topograafia direktor Andreas Nachama ütles, et läbikukkunud kunstniku saabumine Austriast Saksamaa võimu tippu oli „sisselõige“ ajalukku, kuigi keegi ei arvanud tol ajal, et see pikalt kestab.

Weimari vabariigi parlamentaarne süsteem ei suutnud aga stabiilset enamust leida ning Hitler, ratsutades ülimalt lihtsustatud teemadel, võitis enda poole miljonid töötud ja inimesed, kes olid majanduskriisis kõik kaotanud.

Nachama sõnul näidatakse näitusel demokraatlike institutsioonide igapäevast kõrvaldamist, kui natsirežiim jõudu kogus, mis viis lõpuks Teise maailmasõja ning 40-60 miljoni inimese, sealhulgas kuue miljoni juudi hukkumiseni.

80. aastapäev on Saksamaal suurt huvi äratanud. Romaanist, mis kujutab Hitleri naasmist tänapäeva Berliini „Ta on jälle siin“ („Er Ist Wieder Da“) on saanud bestseller.

Avatakse veel kaks näitust – üks Berliinist ja natsidest Saksa ajaloomuuseumis ning teine, mis pakub temaatilist ringkäiku Kolmanda Reichiga seotud sümboolsetes paikades Berliinis.

Just enne aastapäeva ütles liidukantsler Merkel oma iganädalases podcast'is, et Saksamaal lasub igavene vastutus natsionaalsotsialismi kuritegude, Teise maailmasõja ohvrite ja eelkõige holokausti eest.

„Me vaatame oma ajaloole silma, me ei varja midagi, me ei suru midagi maha. Me peame sellele vastu astuma, et olla kindlad, et oleme head ja usaldusväärsed partnerid tulevikus nagu me juba õnneks täna oleme,“ ütles Merkel.