Krista Aru nimetatakse nõukogusse rahvusringhäälingu valdkonna tunnustatud asjatundjana seoses senise liikme Paavo Nõgene volituste ennetähtaegse lõppemisega 1. jaanuaril 2013 omal soovil tagasiastumise tõttu.

Kultuurikomisjonile laekus viie kandidaadi avaldused, kuid komisjon on otsustanud kandidaatide nimesid mitte avaldada.

Vastavalt Eesti rahvusringhäälingu seadusele koosneb nõukogu riigikogu liikmetest (igast fraktsioonist üks) ja neljast rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast.

Hetkel kuuluvad Eesti rahvusringhäälingu nõukokku riigikogu liikmetena Jaak Allik (SDE), Igor Gräzin (REF), Priit Sibul (IRL) ja Priit Toobal (KE) ning Eesti rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatena Mart Luik, Rain Tamm ja Agu Uudelepp. Asjatundjate volitused nõukogu liikmena kestavad viis aastat.

Nõukogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral nimetab riigikogu kolme töönädala jooksul riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul uue liikme.

Riigikogule ettepaneku tegemisel peab kultuurikomisjon lähtuma tingimustest, et Eesti rahvusringhäälingu nõukogu liige ei või olla:

1) Rahvusringhäälingu juhatuse liige, prokurist ega audiitor;

2) Meediateenuse osutaja juhtorgani liige (meediateenuste seaduse kohaselt on meediateenuse osutaja juriidiline või füüsiline isik, kes osutab televisiooni-, tellitava audiovisuaalmeedia või raadioteenust, kellel on toimetusvastutus meediateenuse sisu valikul ja kes määrab selle esitamise järjestuse ning edastamise viisi);

3) Füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses;

4) Lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga;

5) Meediateenuse osutaja osanik, aktsionär ega liige;

6) Vabariigi Valitsuse liige.

Nõukogusse nimetamiseks on vajalik nimetatava isiku kirjalik nõusolek. Täiendavalt on kultuurikomisjon küsinud ka kinnitust nimetamise takistuste puudumise kohta.

Vastavalt riigikogu kodukorra paragrahvi 117 lõikele 1 arutatakse riigikogu otsuse eelnõu Eesti rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise kohta ühel lugemisel. Kuna otsuse eelnõu on esitanud riigikogu kultuurikomisjon, kelle ettepanekuõigus Eesti rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamiseks tuleneb Eesti rahvusringhäälingu seaduse paragrahvist 14, siis eelnõule muudatusettepanekuid ei esitata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid