Tallinna ülikooli haldus- ja ärikorralduse eriala lõpetanud Saare on tegutsenud eraettevõtjana, valitud kolmel korral Kohila vallavanemaks ning kaks korda Kohila vallavolikogu liikmeks.

Minister Jaak Aaviksoo sõnul seisab riigil ees suur töö koolivõrgu korrastamise ning omavalitsuste hariduse rahastamise läbipaistvaks muutmise näol.

"Laste arvu järsk vähenemine ning maapiirkondade tühjenemine on pannud meid otsustavalt vaatama selge pilguga tulevikku ja vastavalt tegutsema," sõnas minister. "Andrus Saarel on pikaajaline ja väärtuslik kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemus – ta tunneb nii riigi kui omavalitsuse elukorraldust. Loodan, et see aitab riigil ja omavalitsustel üksteisest paremini aru saada," rõhutas Aaviksoo.

Andrus Saare ütles, et oleme hetkel olukorras, kus erinevad osapooled tunnistavad küll muutuste vajalikkust, kuid ühisele arusaamisele muudatuste sisus seni kahjuks jõutud ei ole. "Püüan oma tulevases ametis erinevaid osapooli kaasates leida lahenduse, mis tagaks stabiilse ja jätkusuutliku koolivõrgu ning selle rahastamise. On selge, et lühiajalises plaanis tuleb teha ka ebapopulaarseid otsuseid, et kvaliteetne kooliharidus ei oleks tulevikus vaid mõne suure linna elanike privileeg," lisas ta.

Andrus Saare alustab haridus- ja teadusministeeriumis tööd 21. jaanuaril.