Detsembri alguses pidasid Vanamõisa küla elanikud kinni vargabande, kes olid pihta pannud külaelaniku ATV. Pärast seda leidsid kohalikud, et lisaks politseile ja turvafirma patrullile oleks turvalisuse tagamiseks vaja ka naabrivalvet ning nüüd sõidetaksegi igal ööl piirkonnas ringi.

"See, et väikeste piirkondade elanikud hoolitsevad enda ja oma naabrite turvalisuse eest, on igati mõistetav ja positiivne. Tähelepanelikud ja aktiivsed külaelanikud, kes märkavad midagi kahtlast, sekkuvad või peatavad korrarikkumise, on kindlasti toeks ka politseile," ütles Delfile Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juht Kaido Saarniit.

"Oluline on aga siinkohal see, et iga kahtlane tegevus, kahtlane isik või info tundmatust autost ei jääks kogukonna aktiivsete liikmete teada, vaid jõuks kohaliku konstaablini, kelle pädevuses on korrarikkuja vastutusele võtta," õhutas Saarniit külaelanikke politseiga suhtlema.

"Samuti tuleks alati jälgida, et oma kodude turvalisuse eest seisjad pahaaimamatult ise seadustega vastuollu ei satuks ning rikkujate üle nn omakohut ei hakkaks mõistma. Turvalisuse kaitsmisel on võtmesõnaks siiski kogukonna ja politsei omavaheline tihe koostöö," rõhutas ta.

"Kindlasti on igal inimesel, kes soovib tõsisemalt panustada oma kodukoha turvalisusesse võimalus aidata korrakaitsjaid nende igapäevatöös abipolitseinikuna. Nii saab vabatahtlik endale seadusest tulenevalt suuremaid volitusi näiteks isikute kontrollimiseks ning osaleda koos politseinikega patrullitöös. Rõõm on tõdeda, et ka Vanamõisa elanike seast on abipolitseinikega liitumise vastu suurt huvi tuntud."