Suurima toetusega ettepanekud esitatakse pärast avalikku arutelu riigikogule, teatas Eesti koostöö kogu.

Rahvakogu on kõigile soovijatele avatud vabatahtlik ettevõtmine, millega ühisloome viisil valmistatakse ette muudatusettepanekuid valimisseaduste, erakonnaseaduse ja teiste demokraatia tulevikuga seotud küsimuste lahendamiseks Eestis.

31. jaanuarini saab ID-kaardi abil keskkonda ettepanekuid lisada ja neid kommenteerida. Rahvakogu tööga tutvumiseks end identifitseerida pole vaja.

Veebruaris töötavad esitatud ettepanekutega poliitikauuringute keskuse Praxis analüütikud, kes grupeerivad ettepanekud ja kommentaarid erinevateks võimalikeks stsenaariumiteks. Seejärel varustavad poliitikateadlased ja teised eksperdid need ettepanekud esmase mõjuanalüüsiga.

Märtsis toimub üks või mitu arutelupäeva, kus valitakse stsenaariumidest välja eelistatumad. Seejärel on president lubanud esitada need arutamiseks riigikogule koos ettepanekuga muuta kehtivaid seaduseid.

Saab tutvuda kehtivate seadustega

„Esmajoones loeb ettepanekute kvaliteet, mitte nende hulk. Keskkonnas on võimalik tutvuda demokraatia toimet kujundavate seaduste hetkeseisuga, samuti vaadata ja kuulata selgitavaid videolõike,“ ütles ühisloomekeskkonna alatusrühma juht, Eesti koostöö kogu juhataja Olari Koppel.

„Rahvakogu kujul on tegemist eelkõige aktiivsete kodanike vabatahtliku algatuse ja sooviga arendada osalusdemokraatiat. Rahvakogu pole ei uus alternatiivne võimuinstitutsioon ega ka mitte survegrupp. Rahvakogu sünni taga on soov lisada meeleavaldustele ja allkirjakampaaniatele konstruktiivne ja loov osa ning anda igale kodanikule võimalus selles protsessis osaleda,“ lisas Koppel.

Rahvakogu keskkond on liigendatud viieks teemaks: valimiste kord, parteide rahastamine, sundparteistamise peatamine, kodanike osalus poliitikas valimistevahelisel ajal, erakondade sisedemokraatia.

Rahvakogu töökeeleks on eesti keel, ent ettepanekuid ja kommentaare saab sisestada ka vene keeles. Need tõlgitakse hiljem analüütikute ja ekspertide töö hõlbustamiseks eesti keelde.

Rahvakogu tööd korraldavad sihtasutuse Eesti koostöö kogu juhtimisel vabatahtlikena erinevad vabaühendused, näiteks poliitikauuringute keskus Praxis, vabaühenduste liit EMSL, e-Riigi Akadeemia, Avatud Eesti Fond, samuti erakonnad, IT- ja kommunikatsioonispetsialistid jt.