Siseministeerium kuulutas reedel välja konkursi päästeameti ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori ametikohtade täitmiseks. Konkursi lõpptähtaeg on 31. jaanuar.

Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul kohandati politsei- ja piirivalveameti peadirektorile esitatavaid nõudeid ning seega laiendati ka sobivate kandidaatide ringi.

Kui seni said peadirektori kohale kandideerida vaid tippjuhid teistest riigiasutustest, siis aasta algul jõustunud seadusemuudatuste järgi on kandideerima oodatud ka võimekad juhid era- ja mittetulundussektorist.

"Kindlasti tulevad erialased teadmised ja varasem töökogemus siseturvalisuse valdkonnas kasuks, kuid üle 5000 töötajaga asutuse peadirektoril peavad olema ka võimeka tippjuhi omadused," selgitas minister.

Peadirektori kandidaatidelt oodatakse sobiva tasandi juhtimiskogemust, head vastava asutuse töövaldkonna tundmist ning nägemust valdkonna / asutuse lähiaastate strateegilistest valikutset.

Nii politsei- ja piirivalveameti kui päästeameti peadirektori nimetab viieks aastaks ametisse valitsus siseministri ettepanekul, kuulates seejuures ära ka riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Kandidaatidele seatud nõuded, kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu ja muu asjakohase info leiab siseministeeriumi kodulehelt.

Raivo Küüt, kes praegu on veel politsei- ja piirivalveameti peadirektor, esitas tagasiastumisavalduse alates märtsist seoses taatlemata kiirusekaameratega kiirusemõõtmise skandaaliga Ida-Virumaal.

Päästeameti peadirektor Kalev Timbergi ametiaeg lõppeb veebruari lõpus.