Järgmise aasta linnaeelarve üldmahuks kujunes 488,9 miljonit eurot. Nii teiseks kui ka kolmandaks lugemiseks esitatud muudatusettepanekutest kiitis volikogu heaks 13, mis suurendasid eelarvemahtu kokku 2,37 miljoni euro võrra.

Linnapea Edgar Savisaare sõnul on Tallinna linn alati vaadanud eelarvet kui tervikut, mitte kui lahendust üksikutele probleemidele. „Peame tähtsaks, et lisaks linna kõigi põhiülesannete täitmise tagamisele teeniks eelarve ka linna pikaajalisi huve,“ tõdes linnapea. „Tallinna 2013. aasta linnaeelarve eelnõu koostades pidasime oluliseks eelkõige neid tegevusi, mis on suunatud lastele, linlaste sportimisvõimaluste laiendamisele ja tallinlastele tasuta ühistranspordi tagamisele.“

Investeeringuprojektide kogumaht kasvab tänavuse eelarvega võrreldes rohkem kui 7% võrra, kokku ligi 68 miljoni euroni. Kõige rohkem, üle kahe korra, kasvavad investeeringud lasteaedadesse. „Muuhulgas algatatakse programm uute turvaliste ja arendavate mänguväljakute rajamiseks kõigile lasteaedadele. Eelarvesse on planeeritud ka vahendid lasteaiatöötajate palga kasvuks ja 31 uue lasteaiarühma avamiseks,“ märkis Savisaar.

Iga-aastase linnaeelarvest makstava pensionitoetuse kõrval saavad Tallinna eakad elanikud järgmisest aastast ka soodustust apteegikaupadelt. Alates 2003. aastast makstava pensionilisa suurus on kasvanud 76.70 euroni ja selle saajaid on ligi 90 000. Lisaks annab uuest aastast rakendatav pilootprojekt pensionäridele võimaluse saada apteegikaupadelt, v.a soodusretseptiravimitelt, kuni 52 euro ulatuses soodustust aastas.

Rahvastikuregistris Tallinna elanikuks registreeritud inimesed, samuti kõik kooliõpilased ning pensionärid üle Eesti saavad 1. jaanuarist kasutada Tallinna ühistransporti tasuta. „See on radikaalne ja progressiivne, kogu maailmas tähelepanu pälvinud muudatus ühistranspordi korralduses, mis läheb maksma 12 miljonit eurot. Saamata jääv piletitulu moodustab 2,5% linnaeelarvest ja sellega on arvestatud 2013. aasta eelarve koostamisel,“ kinnitas linnapea.

Alustatakse ka Tondiraba jäähalli ehitamist, valmimas on tervisespordihoone Pirital, Haaberstisse rajatakse mitmeotstarbeline teisaldatav pneumohall. Kokku on spordivaldkonda kavas panustada seitse korda rohkem raha kui tänavu.

Teede ja tänavate renoveerimiseks kulub järgmisel aastal 31,5 miljonit eurot. Valmima peab viimaste aastate suurim tee-ehitusobjekt – Ülemiste liiklussõlm. Lisaks korrastatakse jätkuvalt kvartalisiseseid teid. Valmib Männiku tee kuni linna piirini ning kavas on tööd Soo, Telliskivi ja Tehnika tänaval.

Eelarves on raha kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palgatõusuks; see puudutab Tallinna Filharmoonia, Keskraamatukogu, Linnamuuseumi ja Linnateatri personali ning kõiki linna palgal olevaid sotsiaalhoolekande- ja noorsootöötajaid. Samuti suureneb sissetulek töötajatel Tallinna Linnatranspordi AS-is ja koolieelsetes lasteasutustes.

Neljapäeva hilisõhtul toimunud hääletusel pooldas linnaeelarve vastuvõtmist 42 linnavolinikku, vastu hääletas 19.