Kollektiivlepingu järgi töötatakse 2014. aastaks välja personalistandardid arstide, õdede ja hooldajate töökoormuse vähendamiseks. Kõrgemad töötasu alammäärad jõustuvad 2013. aastal: 1. jaanuarist hakatakse arst-residentidele maksma palka täistööaja eest, 1. märtsist tõuseb hooldajate miinimumtunnitasu 23, õdedel ja kiirabitehnikutel 17,5 ja arstidel 11 protsenti.

Kollektiivleping laieneb kõikidele tervishoiutöötajatele, kes töötavad haigekassast või riigieelarvest rahastatavates raviasutustes ja kehtib kaks aastat.

„Sellega oleme saavutanud osa oma nõudmistest,“ ütles arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et kuna seaduse järgi ei saa kollektiivlepingus käsitleda tervishoiu korralduse ja rahastamise muudatusi, siis jätkavad arstid ja õed arutelu nendel teemadel riigikogu ja sotsiaalministeeriumiga.

Töötajate esindajatena kirjutasid lepingule alla Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, tööandjatena Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts.

Lepingule kirjutasid kaasatud organisatsioonidena alla ka streigis mitteosalenud Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit, kellele samuti laienevad lepingu tingimused.