"Riigikogu juhatus on kehtestanud korra, mille kohaselt esitab riigikogu liige pärast välislähetusest naasmist viie tööpäeva jooksul riigikogu juhatusele vormikohase aruande. Aruande saadab riigikogu liige elektronposti teel kantselei välissuhete osakonnale, kust see edastatakse juhatusele," lausus Delfile riigikogu pressitalituses töötav Gunnnar Paal.

"Aruannete sisu on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. Enamasti peavad riigikogu liikmed kehtestatud korrast kinni, mõnel puhul tuleb ka tähtaega meelde tuletada."

Küsimusele, kes on põhilised hilinejad, kantseleist ei vastatud.

Välislähetuses on igal nädalal keskmiselt 8-10 riigikogu liiget.