Investeeringuprojektide kogumaht kasvab tänavuse eelarvega võrreldes rohkem kui 7 protsenti võrra - 63,7 miljonilt 67,9 miljonile eurole. „Kõige rohkem, üle kahe korra, kasvavad investeeringud lasteaedadesse;“ rõhutas linnapea Edgar Savisaar. „Muuhulgas algatatakse programm, mille raames ehitatakse kõigile lasteaedadele uued mänguväljakud.“

Spordivaldkonnas alustatakse Tondiraba jäähalli ehitamisega. Valmimas on Pirita spordikeskuse tervisespordihoone, kus on loodud tingimused ja võimalused tervise-, harrastus- ning võistlusspordiga tegelemiseks. Haaberstisse rajatakse multifunktsionaalne teisaldatav pneumohall.

Teede ja tänavate renoveerimiseks kulub järgmisel aastal 31,5 miljonit eurot. Järgmiseks sügiseks valmib Tallinna viimaste aastate suurim tee-ehitusobjekt – Ülemiste liiklussõlm. Lisaks on olulisel kohal kvartalisiseste teede korrastamine. Suuremamahulised tööd teostatakse Mustamäel, Lasnamäel Seli asumis ning Nõmme tee ja Vindi tänava vahelisel alal. Valmib Männiku tee kuni linna piirini ning kavas on tööd Soo, Telliskivi ja Tehnika tänavatel.

„Järgmise aasta eelarve eelnõu koostamisel tuli arvestada ka tasuta ühistranspordile üleminekust tingitult saamata jääva piletituluga,“ tõdes Savisaar. See muudatus läheb maksma 12 miljonit eurot. Saamata jääv piletitulu moodustab 2,5 protsenti linnaeelarvest.

Järgmise aasta jooksul on plaanis suurendada erinevate linna asutuste palgavahendeid 4-15% võrra (valdavalt esimese poolaasta jooksul).

Opositsioon venitama ei hakka

Tallinna volikogus opositsioonis olevate IRLi, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide esimeeste sõnul ei ole plaanitud Tallinna linnaeelarve menetlemist venitada öö- ja varaste hommikutundideni. Selle asemel keskendutakse sisulistele ettepanekutele ja aruteludele.

IRLi fraktsiooni esimehe Toivo Jürgensoni sõnul ei tähenda eelarve menetlemisel venitamisest loobumine, et Tallinna linnaeelarve oleks opositsioonile vastuvõetav. "Mehaanilise venitamise asemel, mida demonstreeris meile riigieelarve menetlemisel Keskerakond, soovime keskenduda sisulisele debatile," ütles Jürgenson.

"Probleemid Tallinna juhtimises ei ole midagi uut. Aina süvenevat raiskamist oleme näinud 2007. aastast, kui Savisaar võttis linnajuhtimise üle. Näiteks on investeeringud lasteaedadesse selle ajaga vähenenud üle kahe korra, samal ajal kui propagandale kulutatakse tänavu juba ligi seitse korda rohkem kui toona. Samuti on vähendatud noorte sporditegevuse toetamist 25 protsendi võrra. Kokku on linna investeeringud vähenenud selle ajaga 30 miljoni euro võrra. IRLi ettepaneku kohaselt tuleks linna avalike suhete ja Tallinna Televisiooni kulud suunata teede ja tänavate ning lasteaedade investeeringuteks. Vastavad ettepanekud esitame ka tänasel linnavolikogu istungil," väitis Jürgenson.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku sõnul on Reformierakonna jaoks oluline, et Tallinn saaks endale eelarve, kus on eelkõige arvestatud inimeste soove ja vajadusi. "Linnaeelarve kokkupanemisel tegime linnapeale mitmeid ettepanekuid, milledest lasteaedade õpetajate palkade tõstmist on osaliselt toetatud. Selle üle on hea meel," ütles Pillak. "Järgmise aasta Tallinna eelarves on paraku jäänud tähelepanuta tallinlaste kõige suurem mure ja selleks on viimastel aastatel tubli tõusu teinud küttearved. Soojaarvete vähendamisel saaks linn appi tulla, kui hakkaks korteriühistuid toetama majade soojustamisel ja küttesüsteemide väljavahetamisel senise asemel märgatava suurema summaga," selgitas Pillak. "70 ruutmeetrises korteris oleks korralikult soojustatud majas aastas võit ca 370 eurot," tõi Pillak näitena.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Jaak Juske sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et linna propagandakulude järsu kasvu kõrval vähenevad linna eraldised sotsiaalteenustele enam kui 800 000 euro võrra. "Keskerakondlik linnavõim kaotab küttekulude hüvitise vähekindlustatud peredele, invatakso teenuse kuulimiidid jäävad 1999. aasta ja viipekeeletõlkide rahastamine 2006. aasta tasemel. Seda hoolimata sellest, et teenuse kasutajate arv on vahepeal kordades suurenenud. Vähendatakse supiköökide rahastamist, toetatud elamispinda saavad senise 16 lastekodust elluastuva noore asemel kasutada vaid 5, vähendatakse ka ühekordseid lastetoetusi. Tallinn hoolib uuel aastal vaid Tallinna Televisioonist ja Pealinna lehest," nentis Juske