Nimelt tunnistas maakohus 2011. aasta jaanuaris tunnistas Paala kokkuleppemenetluses süüdi maksukelmuses suures ulatuses ning mõistis talle üheaastase vanglakaristuse. Paala süüdistab aga president Toomas Hendrik Ilvest selles, et viimane kinnitas 2009. aastal seadusemuudatuse, mis mehe sõnul tõi talle kaasa tagasiulatuvaid maksekohustusi ning oli seega üks tema kohtuasja peamisi põhjusi.

"Igale arukale inimesele on teada, et sellist õigust ei anna riigivõimule sh presidendile ei põhiseadus, EL-i õigus ega ka rahvusvahelised lepingud. Vastupidi, maksude tagasiulatuv kehtestamine on keelatud. Järelikult toimisite presidendina rahva ja minu suhtes ebaõiglaselt ning õigusevastaselt. Loomulikult me kõik eksime ja see on inimlik. Eksimusi peab aga parandama. Tavaliselt toimitakse siis nii, et tunnistatakse oma eksimust ja vabandatakse," seisab kinnipeetu saadetud kirjas riigipeale.

Samuti süüdistab Paala muuhulgas Platonit, Napoleoni ja Kafkat tsiteerides presidenti, et viimane on erinevate seaduste puhul pooli valinud, mitte jäänud erapooletuks, kui on selleks tema kohus olnud. "Presidendilt eeldatakse enamat kui erapooletust õige ja väära suhtes. Tõeline riigimees on see, kes räägib tõtt isegi oma riigile ja rahvale. Teie erapooletus, mis antud juhul võrdub keskpärasusega, ei sobi presidendile," arvab Paala.

Seega teatab Paala, et kuni president Ilves pole avalikult tunnistanud oma eksimusi seaduspärasuse ja õigluse vastu seoses 2009. aastal 20-protsendilise käibemaksumäära tagasiulatuva kehtestamise seaduse kinnitamisega, siis kasutab ta oma kodanikuõiguse maksmapanemiseks äärmuslikku vahendit ning alustab alates 12. detsembrist näljastreiki.

"Oma otsust ei tee ma meeleheitest. Tegemist on teadliku ja põhimõttelise valikuga /.../ Uskuge, ma olen sihikindel inimene. Tean, et kõik võidud algavad eelkõige võiduga iseenda üle. Kuni Te oma vigu avalikult ei tunnista, seni kestab ka minu näljastreik. Lõpuni!"

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Priit Talve sõnul on Paala tõesti keeldunud vanglatoidu vastuvõtmisest, kuid ei ole loobunud vangla toidupoe kasutamisest.

Süüdistus

Süüdistuse järgi esitas OÜ Gillian ainuosanik Paala eesmärgiga saada riigilt alusetult tagasi sisendkäibemaksu osaühingu käibedeklaratsioonides maksuhaldurile tahtlikult valeandmeid.
Maksustamisperioodide mai kuni juuni 2003 ja august kuni september 2003 kohta käivates Gilliani käibedeklaratsioonides deklareeriti Gilliani sisendkäibemaksu kokku 5 661 000 krooni võrra tegelikust suuremana.

Paala mõisteti vangi 2011. aasta jaanuaris ning mehe süüdimõistmise jätsid jõusse nii ringkonnakohus kui ka riigikohus.

Raivo Paala maksukuritegude süüasja on erinevates kohtuastmetes vaetud juba ligi 8 aastat.