Kui Ummelas püüab väidetavalt teha ajakirjandust, siis Lepp ostab TTVle teenuseid sisse endale kuuluvatelt firmadelt, mis Ummelasele ei meeldi.

Kahe juhatuse liikme vahel on sõnasõda ja sõim kestnud juba mõnda aega, kuid detsembri alguses võttis Ummelas sellega seoses ka tänaseni kestnud palgata puhkuse, et siis otsustada, kas jätkata või ei.

Ummelas ütles täna puhkuselt tulles Delfile, et jätkab praegu ametis.
"Igas asutuses ja ettevõttes on juhtkonnas aegajalt eri nägemusi, kuid need pole avalikuks arutamiseks," ütles Ummelas Tallinna TV väidetavate probleemide kohta.

Toomas Lepp ütles Delfile, et info, nagu oleks kahe juhatuse liikme – Toomas Lepa ja Mart Ummelase - vahel tüli või sõda, ei vasta tõele ja see on vale. „Me suhtleme äärmiselt viisakalt ja minu poolt ei ole mingisuguseid lahkhelisid,“ ütles Lepp.

Lepp lisas, et oma firmade kaudu on ta tootnud kahte saadet nõukogu otsuse alusel ja toodab neid ka edasi. Mart Ummelas on Lepa sõnul sellest informeeritud.

"Kahe saate jätkamiseks kuni lepingute lõppemiseni andis TTV nõukogu nõusoleku minu juhatuse liikmeks saamisel reservatsiooniga, et lepingute täitmist ja nende kohaselt arvete maksmist teostab teine juhatuse liige Mart Ummelas," rääkis Lepp.

Ummelas on Lepa sõnul ka nõukogu otsust reservatsioonideta täitnud. "Pole olnud ühtki signaali, mis oleks signaliseeriunud vastupidisest," ütles Lepp. "Ummelas on pidanud "Vaba mõtte klubi" heaks saateks ning on avaldanud soovi saadete arvu isegi suurendada."

Lepp on kursis, et Ummelas võttis palgata puhkuse, kuid pikemalt ta väidetavaid lahkhelisid TTVs ei kommenteerinud ja soovitas rääkida Mart Ummelasega.

Nõukogu on juhatuse tehtuga kursis ja rahul

Tallinna Televisioon Nõukogu esimees Allan Alaküla kinnitas Delfile, et Toomas Lepa firmadelt ostab Tallinna Televisioon kahe saate tootmist.

"Kuna lepingud olid sõlmitud enne Lepa juhatuse liikmeks saamist lubas nõukogu Lepa juhatuse liikmeks kinnitamisel neid lepinguid mitte katkestada," selgitas ta. "Järelevalve kohustuse nende lepingute täitmise eest pani nõukogu teisele juhatuse liikmele Mart Ummelasele." Alaküla siin probleemi ei näe.

Alaküla lisas, et juhatus esitab nõukogule regulaarselt ülevaate nii eelarve täitmise kui ka programmi kohta. "TTV on oma tegevuse algusest peale teinud omasaateid ja ostnud programmi ka sisse ning nii see ka jätkub," ütles Alaküla. "Nõukogu on seni olnud uue juhatuse tehtuga kursis ja rahul ning loodan, et seegi jätkub samamoodi."

Tallinna linna järgmise aasta eelarves on Tallinna TVle planeeritud 2,98 miljonit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid