„Viimastel kuudel on eri meediakanalite vahendusel jõudnud avalikkuse ette mitmed kahetsusväärsed juhtumid, kus riigihangete korda rikutakse,“ selgitas arupärimise üle andnud Keskerakonna fraktsiooni liige Priit Toobal. „Vaid mõned päevad tagasi avaldas Eesti Päevaleht artikli „Rein Raud ja Ignar Fjuk ehitasid TLÜ maja ilma konkursita“. Lugu kirjeldas, kuidas Tallinna Ülikooli uue hoone ehitamisel jäeti täiendav eskiisikonkurss korraldamata tuues põhjuseks kiirustamise vajaduse Euroopa toetuste kasutusele võtmiseks.“

Toobal märkis, et probleemid riigihangete korrast kinni pidamisel on osutunud nii suureks, et ka riigikontroll on pidanud korduvalt vajalikuks neile tähelepanu juhtida. „Olgu siis need seaduse rikkumised Vabadussõja võidusamba rajamisel või Eesti Energia uute põlevkivi katelde ehitusel.“

Peaminister Andrus Ansip peab vastama järgmistele küsimustele: kas euroraha „kiire vastuvõtmine“ vabastab edaspidi kõik projektid avalikust konkursist? Kuidas ja millised on need konkreetsed sammud edaspidiseks, et vältida analoogsete juhtumite kordumist? Kas valitsus on plaaninud välja töötada eelnõu, mis muudaks hanked läbipaistvamaks? Kas Teie hinnangul oli õigustatud Tallinna ülikooli Astra õppehoone avaliku konkursi korraldamata jätmine?