"Samas olen seisukohal, et antud kriminaalasja menetlemisel ei ole prokuratuur seadust rikkunud," lisas Aas.

Michal süüdistas Reformierakonna ebaseadusliku rahastamise kriminaalasja uurinud prokurör Heili Seppa enesereklaamis ja seaduserikkumises. "Mida muud kui enesereklaam on pikad persoonintervjuud ühe kriminaalasja alguses? Kas see on erapooletu infojagamine või juba ette publiku häälestamine?" küsis Michal.

"Samuti on kõhedust tekitav käitumine kutsuda inimesi üles andma kriminaalasjas tunnistusi ja lubada ette igaühele karistamatust, kui vaid antakse sobiv tunnistus. Kes Eestis võib olla kindel, et ka tema vastu seda ühel päeval ei rakendata?" küsis Michal.

Aas vastas, et üldisema kriitika osas tuleks märkida, et Eesti õiguskord ja õiguskaitseasutused on pidevas arengus. "Ka prokuratuur teeb selle nimel igapäevast tööd," kinnitas Aas.