Kultuuriminister Rein Langi sõnul ei ole Eestis erinevalt teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest praegu meediateenuste korraldamiseks ja järelvalveks eraldiseisvat struktuuri, vaid neid ülesandeid täidab kultuuriministeerium.

„Need ülesanded ei peaks olema täitevvõimu käes. Muutuse eesmärgiks on luua õiguslik regulatsioon, mis oleks vastavuses Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu põhimõtetega meediateenuste valdkonnas. Meediapoliitika kujundamine ja seadusloome jääb jätkuvalt kultuuriministeeriumi pädevusse,“ märkis Lang.

Minister lisas, et viimastel aastatel on lisandunud uusi teleprogramme ja tekkinud ka tellitavad audiovisuaalmeedia teenused, millele tuleb samuti kohaldada mõningaid Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika nõudeid. See kõik nõuab muudatusi ka valdkonna korralduses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev (TJA) hakkab eelnõu järgi koostöös Kultuuriministeeriumiga korraldama meediateenuste osutamise tegevuslubade konkursse. TJA hakkab andma välja tegevuslubasid, registreerima tellitavaid audiovisuaalmeedia teenuseid, tegema järelvalvet seaduse nõuete täitmise üle ja lahendama kaebusi, samuti vahetama infot teiste riikide regulaatorasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

Seaduseelnõuga täiendatakse, muudetakse ja lihtsustatakse ka mõningaid meediateenuste seaduse täitmise järelevalvega seotud sätteid. Näiteks tuleb audiovisuaalmeedia teenuste osutajatel esitada edaspidi kõik aruanded ühel ajal kord aastas.

Seaduseelnõu ei too kaasa muutusi meediateenuste tarbijatele, kuid see korrastab valdkonna toimimist.

Valitsuselt heakskiidu saanud eelnõu saadetakse riigikogusse ning vastuvõtmise järel peaks seadusemuudatus jõustuma 2013. aasta suvel.