Selle summa eest on linn seadnud eelarveaasta tegevuseesmärgid, mis muuhulgas tähendab kolme ülelinnalise ajalehe väljaandmist.

Kavas on välja anda ülelinnalist ajalehte Pealinn ja selle venekeelset väljaannet Stolitsa kord nädalas.

Lisaks on linnal kavas välja anda ülelinnalist ajalehte Roheline Pealinn, selgub eelarve lisadest.

Tallinn on ühtlasi seadnud eesmärgiks tagada raadios ja televisioonis vähemalt neli sarja eesti- ja venekeelseid infosaateid, avaldada läbi aasta linna ametlikud teated üleriiklikus trükimeedias ning võimaldada aastaks uudisteagentuuri BNS infoteenust kogu linnasüsteemile.

Eraldi toetus on eelarves välja kirjutatud SA-le Tallinna Televisioon, mis saab linnalt järgmise aasta tegevuseks 2,98 miljonit eurot.

Tänavu sai Tallinna TV linnaeelarvest 2,4 miljonit eurot ning juunis lisaeelarvest veel 0,5 miljonit ehk kokku 2,9 miljonit eurot. Uue aasta eelarvest saadav summa on suurim, mis TTV korraga saanud.