Haiglate liit kutsus arstide liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, tervishoiutöötajate kutseliidu, õdede liidu ja tervishoiutöötajate ametiühingute liidu esindajad 7. detsembril kollektiivleppe allkirjastamisele.

"Eelleppe sõlmimisest alates on nii haiglad kui ka haigekassa teinud tõsist tööd, et läbi arutada ja arvutada kõik detailid, et lepet oleks võimalik kõigis tervishoiuasutustes üle Eesti täita," ütles haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule. "Nüüd on kollektiivlepe saanud allkirjaküpseks ning soovime tervishoiutöötajatega veel enne jõulurahu ka püsiva töörahu sõlmida."

Ettevalmistatud kollektiivlepe kehtestab alates 1. märtsist 2013 arstide töötasu alammääraks 8 eurot tunnis, mis tähendab arvestuslikult 1344 eurot kuus.

Õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide töötasu alammääraks saab 4,5 eurot tunnis ehk 756 eurot kuus.

Kiirabitehnikute töötasu alammääraks on 3,83 eurot tunnis ehk umbes 600 eurot kuus ning hooldaja töötasu alammääraks 2,6 eurot tunnis ehk 436,8 eurot kuus.

Leppe järgi on alates 1. märtsist 2013 arst-residentide tasustatud tööaeg 40 tundi nädalas ja töötasu alammäär 7,6 eurot tunnis, mis teeb arvestuslikult 1276,8 eurot kuus.

Alates 1. jaanuarist 2014 on arst-residendi töötasu alammäär võrdne arsti tunnitasu alammääraga.

Leppe sõlmimise eelduseks on kokkulepitud palganumbrite kehtestamine haigekassa tervishoiuteenuste loetelus alates 1. jaanuarist 2014.

Haigekassa hinnakirjas sisalduvast palgakomponendist kõrgema miinimumtunnitasu maksmise võtavad 2013. aasta ulatuses enda kanda haiglad.

Kollektiivlepe sõlmitakse teadmises, et valitsus kehtestab alates 1. märtsist 2013 haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, mis arvestab esmase ambulatoorse visiidi puhul arsti ja õe tööaja pikenemisega 5 minuti võrra ja suurendab palgakomponenti esmase ambulatoorse visiidi hinnas.

Leppe eeldus on voodipäeva arvestuses arsti ja õe tööaja komponendi suurendamine arsti puhul 4 minuti ja õe puhul 17 minuti võrra ning vastava palgakomponendi suurendamine voodipäeva hinnas.

Leppe jõustumiseks on vajalik kehtestada haigekassa hinnakirjas 1. märtsist 2013 palgakomponent arsti puhul vähemalt 7,6 eurot tunnis, õe puhul vähemalt 4,2 eurot tunnis ning hooldaja puhul vähemalt 2,4 eurot tunnis. Vastavad tingimused on haigekassa eelarve projektis täidetud.

Lepe kehtib kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest. Leping kehtib vähemalt 2014. aasta lõpuni.