Nimelt palus Gräzin ringhäälingunõukogul võtta päevakorda punkt ERRi toonist.

Gräzin selgitas Eesti Päevalehele oma muret järgnevalt. „Mingis intervjuus oli jutt Silver Meikari lugudest ja räägiti sellest, et uurimine lõpetati. Siis kõlas küsimus: „Kas oleme kaitstud selle eest, et taolised sigadused enam ei kordu?” Rahvusringhääling ei kasuta väljendit „taolised sigadused”! Peaks ütlema probleemid, seaduserikkumised või midagi muud. Rahvusringhääling ei tohi kasutada sõna „sigadused”, nagu ei tohi Rein Raud kasutada sõna „värdjad”,” selgitas Gräzin oma seisukohta.

Toobal kommenteeris, et Gräzin toob tähelepanu keskmesse õige asjaolu, et rahvusringhääling peabki olema poliitiliselt tasakaalustatud ja neutraalne. "Küll aga ei tohi segamini ajada riiki ja valitsuskoalitsiooni. Avalik-õiguslik kanal peab olema poliitiliselt tasakaalustatud ja riigimeelne," kirjeldas Toobal oma vaatenurka.

Riigimeelne ei tähenda Toobali hinnangul aga seda, et ollakse valitsusmeelne. "Juhul kui valitsus hakkab avalik-õiguslikku meediat suunama, liigub riik paratamatult autoritaarse režiimi suunas," lisas Toobal. Ta lubas kindlasti kuulata 18. detsembril ERRi nõukogu koosolekul Gräzini selgitusi ja seisukohta pikemalt.

Toobal meenutas, et on ise teinud ettepaneku tellida rahvusringhäälingule teaduslikud tasakaalu-uuringud selgitamaks poliitilise tasakaalustatuse olemasolu või selle puudumist. "Võib olla oleks nüüd aeg see mõte ellu viia?" arvas Toobal.