Arhitektide liidu teatel on Tallinna linnaosade valitsustes töötavate arhitektide olemasolu kindlasti vajalik. Eriti Nõmmel, mis on elanike arvult võrreldav Viljandi ja Rakvere linnaga kokku.

“Nii suures linnaosas tunnetab vaid kohapeal tegutsev arhitekt Nõmme ainulaadsust ja väärtust miljööväärtusliku piirkonnana, tunneb Nõmmet kui tervikut, samuti näeb ja jälgib päev-päevalt ehitatud keskkonnas toimuvat,“ räägib arhitektide liidu esimees Peeter Pere. “Samal ajal on ta Nõmme elanike esmane ja lähedane kõneisik ehitus- ja planeerimisküsimustes, nende huvisid ja seisukohti kaasav ja nende poolt kaasatav nõuandja enne Vabaduse väljakut."

Teise väga olulise põhjusena, miks Nõmme linnaosa arhitekt peab säilima, toob Peeter Pere välja Nõmme halduskogu koosseisu, kus kaalutlusotsuste langetamiseks vajalikke materjale peab ette valmistama pädev spetsialist, kes tunneb ja tunnetab Nõmme omapära.

“Kui täna koosneb Nõmme halduskogu Nõmme elanike esindajatest, siis Tallinna linnavolikogu koosneb seevastu Tallinna elanike proportsionaalsest esindatusest Piritast Lasnamäeni. Ülelinnalise demokraatia seisukohalt võib suures plaanis näida kõik korrektne, kuid Nõmme spetsiifika kaalutlemisel ja otsustamisel jääb kõlama enamuse hääl, kes seda ei tunne ega saagi tunda. See ei sõltu rahvaesindajate hea- ega pahatahtlikkusest, koalitsiooni valitseva erakonna nimest ning ajast, vaid on põhimõtteline küsimus,“ ütles Pere.

Eesti ahitektide liit on kindlal seisukohal, et Nõmmel peab olema kohapeal oma arhitekt kui kohaliku ehituskultuuri ja selle järjepidevuse kandja. Arhitektkonna ja omavalitsuse ühine eesmärk on luua koostöös kvaliteetne ehitatud keskkond, mis on naabruskonna rahulolu oluliseks aluseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid