Nestor tõi tänasel erakonna üldkogul peetud kõnes välja selle, et valitsuse nn katuseraha kasutamine on praeguses olukorras sobimatu. Nii on praegu riigieelarves liiga vähe raha residentidele ja kiirabile, kokku 3,5 miljonit eurot. “Valitsus on seda raha hakanud otsima sotsiaalministeeriumi kuludelt, teinud ettepaneku, et töötu abiraha, mis pidi olema järgmisel aastal pool alampalgast, on 35 protsenti alampalgast,” ütles ta. “See on järjekordselt ühe kokkuleppe rikkumine.”


Kõik valitsused on aga kasutanud n-ö katuseraha näiteks kohalikeks investeeringuteks, lasteaedadele, koolidele. “Nendes oludes, kus summa on enam-vähem sama suur, oleks katuseraha kasutamine patt, katused ootavad veidi,” selgitas Nestor. “Annaksime selle raha arstidele tarbeks ja residentidele.”

Ootus uue erakonna tulekuks

Streike ja rahulolematust väldiksid sotsiaaldemokraadid Nestori sõnul nii, et sõlmiksid näiteks õpetajate ja arstidega palgaläbirääkimiste järel kindla lepingu. “Ka mina plaksutaksin siis valitsusele, kuid praegu nad lepinguid ei sõlmi ega pea sageli ka läbirääkimisi.”
Nestori sõnul pole ükski erakond mürki võtnud, et nende hulgas ei ole kahtlasi annetusskeeme nagu Reformierakonnas, kuna enne valimisi tulevad paljud kandidaadid oma rahaga kampaaniat tegema. “Me ei küsi nende käest, kust see raha tuli,” lisas ta. “Meie kampaaniarahad on ühed pisimad, seega usun, et meil sellist käitumist üldse pole või on väga vähe.”

Kui praegu tõesti tuleksid sotsiaaldemokraatide soovitud erakorralised valimised, oleks valimistulemus riigikogu kohtade jaotus kindlasti teistsugused. “Kõik sõltub sellest, kas tuleb uus erakond, kel on praegu isegi äkki parem võimalus kui 2015. aastal,” ütles ta. “Inimeste hulgas on ootus kellelegi uue tulekuks.”

Nestor avaldas lootust, et uuel võimalikul tulijal on ehk ka kindel maailmavaade, mitte nagu mõne aasta eest, kui selgus, et värskel erakonnal tegelikult midagi olulist pakkuda polnud. “Täna on meil valitsuse moodustamise võimalusi neli: Reformierakond ühega kolmest või kolm Reformierakonnata,” nentis ta. “See on väike mängumaa.”

Vabakondade tähtsus

Kui erakonna loomiseks vajalike inimeste arv vähendada tuhandelt 500le, siis pole muidugi 600 inimesega valimistel kandideerival erakonnal tagatist, et ta toetust saab. “Vähemalt on tal aga võimalus."

Nestor ütles, et tunneb muret nende umbes 40 protsendi inimese pärast, kel puudub selge eelistus, mitte sotsiaaldemokraatide aasta alguse 30-protsendilise toetuse langemisele 25 protsendile. “Arvan, et Reformierakonna toetuskõver langeb, IRLi jätkuv tõus pole veel kindel,” lisas ta. “Ülejäänud kaks erakonda on jäänud suhteliselt stabiilseks.”

Erakondliku eelistuseta inimesi oleks võimalik Nestori hinnangul sotsiaaldemokraatide hulka püüda vabakondade tähtsustamise kaudu. “Need, kes võimul on, peavad kuulama, kuid tänane võim peab monoloogi,” “Loodame need 40 protsenti enda hulka saada sellega, et peame dialoogi.”