ERR-i endist tootmisteenistuse juhatajat Arrot (35) kahtlustati, et ta omastas aastail 2008-2009 kokku 61 174 eurot asutuse vara.

Kuna Arro hüvitas tekitatud kahju ERR-ile vabatahtlikult täies ulatuses juba enne menetluse alustamist ning aitas uurimisele igakülgselt kaasa ja avaldas kahetsust, siis oligi võimalik tema suhtes menetlus lõpetada otstarbekuse kaalutlustel ilma kriminaalasja kohtusse saatmata, kirjutab ERR Uudised.

ERR-il oli peamine huvi kriminaaluurimise käivitamisel, et selgitada, kas antud juhtumi puhul esines täiendavaid õigusrikkumisi või tekitati kahju, mida ERR-i siseauditis ei avastatud.

Arrot kohustati tasuma riigituludesse 2600 eurot, mis on tal praeguseks täidetud.