Eesti suurim naisorganisatsioonide võrgustik, ENÜ, tunnustas Raul Heidot selle eest, et ta on läbi aastate kaitsnud naisi ja lapsi vägivalla eest, kasutades selleks oma töös prokurörina kõiki seaduse antud võimalusi.

Tänu Raul Heido ja tema kolleegide pühendunud tööle on Tartus viimase aasta jooksul tõusnud kvalitatiivselt uuele tasemele vägivallajuhtumitega tegelevate organisatsioonide koostöö, mis tagab ohvritele parema kaitse ja toetuse.

Tartu Maakohtu piirkonnas peetakse oluliseks ohvri turvalisust ja tema õiguste kaitset. Kriminaalmenetluse ajal kohaldatakse vägivallatseja suhtes ajutist lähenemiskeeldu ohvrile kõige sagedamini just Tartus.

Valge Lindi auhind antakse organisatsioonile või isikule, kes on aasta jooksul kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004 Joosep Kaasik Lääne politseiprefektuurist

2005 Põhja-Tallinna valitsus

2006 Tartu Naiste Varjupaik

2007 Ene Augasmägi Tapa vallavalitsusest

2008 Jõhvi vallavolikogu

2009 Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik

2010 ETV saate Jõulutunnel tegijad

2011 Eesti vabariigi justiitsministeerium

ENÜ on naiste ühenduste võrgustik, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

ENÜ-ga on ühinenud 55 naisteühendust, sealhulgas 14 naisteühenduste ümarlauda. Kokku ühendab ENÜ otse ja läbi piirkondlike ümarlaudade üle 100 naisorganisatsiooni.