Liit taunib olukorda, kus erakondades puudub piisav sisedemokraatia, et tagada arvamuste paljusus ja demokraatlik otsustusprotsess, riigikogu liikmete puutumatus takistab kontrolli nende õiguskuuleka käitumise üle.

Liidu pöördumises seisab, et õigus on muudetud üksnes formaalsete nõuete kogumiks, mis justkui välistaks eetikanormide järgimise, erakondade rahastamise läbipaistvuse puudumine loob võimalused poliitilisi otsuseid „osta“, püütakse omavahel vastandada erinevaid ühiskonna osasid ja takistada õiguskaitseasutuste põhiosas edukat tööd korruptsioonivastases võitluses.

Juristide liidu hinnangul on 20 aastane põhiseadus Eesti ühiskonna hea ja piisav toimimise alus, millele toetudes on hea tahte olemasolul vajalikud muudatused elluviidavad.

"Riigikogu ja valitsuse liikmed peaks järgima oma ametivandes antud lubadust järgida põhiseadust ja selle väärtusi ning selle lubaduse täitmist tuleb kodanikel nõuda," leiavad juristid.

Juristide liidu volikogu toetab oma pöördumises presidendi tasakaalustavat algatust leida Eesti ühiskonna koostöös lahendused poliitikute eetilistele üleastumistele ja vabaühiskonna kaasatuse tõstmiseks poliitilises protsessis.