Konkursikomisjoni esimehe, kantsler Siim Suklese sõnul on Rael Artel rahvusvahelise kogemusega kuraator, kes on tõestanud end mitmete suurprojektide vedajana nii Eestis kui Euroopas. Tema esitatud visiooni tugevuseks oli komisjoni hinnangul just selgelt eristuv uuenduslik lähenemine Tartu Kunstimuuseumi võimalikele arengusuundadele. Artel hindas kõrgelt senitehtut, kuid lisaks pakkus edasise arengusuunana välja senisest aktiivsema publikuprogrammi ja rahvusvahelise koostööga kohaliku muuseumi idee. „Rael Artelil on koostöökogemus ka Tartu Kunstimuuseumist, kus ta on kahel järjestikusel aastal korraldanud festivali Art Ist Kuku Nu Ut näituse,“ märkis kantsler Sukles kultuuriministeeriumi teatel.

Rael Artel on alates aastast 2000 töötanud vabakutselise kuraatorina, koostades rahvusvahelisi kaasaegse kunsti näitusi nii Eestis kui ka Euroopas. Artel on töötanud ka külaliskuraatorina Kumu kunstimuuseumis ning Lodzi kunstimuuseumis Poolas. Ta on kaasaegse kunsti festivali Art Ist Kuku Nu Ut kunstiline juht. Aastatel 2004-2008 juhtis Artel projektiruumi „Rael Artel Gallery: Non-Profit Projekt Space“, mis korraldas mitmeid kunstiprojekte Pärnus ja Tartus.

Rael Artel on omandanud Eesti kunstiakadeemias magistrikraadi kunstiteaduses. Lisaks on ta lõpetanud kuraatorite koolitusprogrammi De Appeli kunstikeskuse juures Amsterdamis.

Tartu kunstimuuseumi direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Konkurss Tartu kunstimuuseumi direktori ametikohale kuulutati välja seoses senise direktori ametiaja lõppemisega märtsis 2013. Konkursikomisjoni kuulusid kultuuriministeeriumi, Tartu linnavalitsuse, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi ja Eesti muuseumiühingu esindajad.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid