„Juhtum, milles Ida prefektuuri ametnikud kasutasid eelmise aasta lõpus mitme kuu jooksul liiklusjärelevalvet tehes taatlemata seadmeid, on asetanud kogu politseiorganisatsiooni tugeva avalikkuse surve ja kriitika alla,“ ütles Raivo Küüt pressile saadetud teates.

„Praegu on olulisim maandada kriitikanooled politsei suunas, võimaldada politseiametnikel oma igapäevast tööd teha täie pühendumisega ning taastada inimeste veendumus politsei tegevuse seaduslikkusse ja täpsusesse. Pingete maandamiseks ja töörahu taastamiseks politseis olen otsustanud ametist lahkuda,“ sõnas peadirektor Küüt.

Siseminister Ken-Marti Vaher teatas, et kuigi teenistuslik järelevalve veel kestab, on ta asjaosalistega vestelnud ja selle põhjal pole tal alust arvata, et tegu olnuks peadirektori poolse toimunu varjamisega. "Vastupidi, peadirektor andis juhtumi osas selged korraldused, kuid neid ei täidetud,“ ütles Vaher.

Vaheri sõnul on paraku tõsiasi, et hoolimata sisekontrolli järeldustest pole 8 kuu jooksul olnud juhtumil tegelikke tagajärgi ja 180 inimesele ebaseaduslikult määratud karistustuste tühistamiseks pole midagi ette võetud. „Pean oluliseks, et see probleem saaks lahendatud, seda ka juhtimislikult,“ ütles siseminister.

„Hindan Raivo Küüdi senist tööd ja tänan teda teenistuse eest. Siiski ei esita ma peadirektor Küüdi lahkumisavaldust valitsusele enne PPA uue põhimääruse jõustumisega alanud muudatuste lõplikku rakendamist 1. märtsil 2013. aastal,“ ütles Vaher.

„Mis ette võetud, tuleb korralikult lõpuni viia ja olen veendunud, et Raivo Küüt viib need muudatused ellu. See loob järgmisele peadirektorile paremad eeldused töö jätkamiseks PPA edasiarendamisel,“ märkis siseminister.

Raivo Küüdi sõnul tuleb ette võetud muudatused ellu viia ja seetõttu on ta siseminister Vaheri ettepanekuga nõustunud. „Annan selle aja jooksul maksimaalse panuse, et pooleliolevad, konsultatsioonifirma Ernst & Young analüüsist tulenevad, muudatused politsei põhitegevuse osas saaksid lõpule viidud ja politsei saaks oma igapäevase tegevusega efektiivselt Eestis turvalisust tagada,“ ütles Raivo Küüt.

Raivo Küüdi praegune ametiaeg algas PPA ühendameti loomisega ja kestab 31.detsembril 2014. aastal.