Eelnõuga kehtestatakse uueks koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmääraks viis eurot, praegu kehtiv piirmäär on 3,20 eurot. Eelnõuga tõstetakse voodipäevatasu piirmäära, milleks saab 2,50 eurot. Praegu kehtiv piirmäär on 1,60 eurot. Seega tõuseb nii visiidi- kui voodipäevatasu patsiendi jaoks rohkem kui poole võrra. Taotluse visiidi- ja voodipäevatasude tõstmiseks tegi möödunud nädala reedel Eesti Haiglate Liit, kirjutab BNS.

Senised visiiditasu ja voodipäevatasu piirmäärad kehtivad alates 1. oktoobrist 2002. Visiiditasu ja voodipäevatasu on tervishoiuteenuse osutaja täiendav tulu. Nende tasude arvelt saavad tervishoiuteenuste osutajad katta eelnõu seletuskirja kohaselt näiteks elektri, kütte, patsientide toitlustamise ja muude kulude kallinemise, samuti muud kulud, mida ei kata Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste piirhinnad.

Eeldatav täiendav tulu tervishoiuteenuse osutajatele on eelnõu kohaselt umbes 4,5 miljonit eurot, millest ambulatoorse visiiditasu arvelt umbes 3,3 miljonit ja voodipäevatasu arvelt umbes 1,25 miljonit eurot.