Nimelt leidis ERJK oma 25. oktoobri koosolekul, et Silver Meikari poolt Reformierakonnale vahendatud annetusi tuleb käsitada anonüümsete annetustena annetuste tegemise ajal kehtinud erakonnaseaduse mõistes. Sellest lähtudes leidis ERJK, et Silver Meikari poolt vahendatud annetused tuleb Reformierakonnal riigieelarvesse kanda.

Reformierakond on lubanud kanda riigieelarvesse 115 000 krooni, mille kohta Meikar ütles, et see polnud tema raha, vaid selle andis talle annetamiseks sularahas tollane Reformierakonna kontoritöötaja Kalev Lillo ja seda korraldas eelmine peasekretär Kristen Michal. Meikari ülejäänud annetused lubas Reformierakond anda heategevuseks, sest nad ei saa olla kindlad, mis allikast oli see raha pärit.

Reformierakonna rahastamise kriminaalasja lõpetamise määruses oli aga kirjas, et kuus Reformierakonnaga seotud isikut andsid Silver Meikari ütlustega harmoneeruvaid ütlusi, mille kohaselt annetasid nad Reformierakonnale raha, mille päritolu oli neile teadmata. ERJK soovib lisaks Silver Meikari annetustele kujundada seisukoha ka nende määruses märgitud kuue isiku poolt Reformierakonnale tehtud annetuste suhtes.

Eelnevat arvestades palub ERJK keskkriminaalpolitseil väljastada määruses nimetatud kuue isiku nimed, samuti nende Reformierakonnale vahendatud annetuste kuupäevad ja rahasummad.

ERJK kinnitas, et erakonnaseaduse järgi saadud infot ei avalikustata.