Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja väliskomisjoni liikmete tänane kohtumine Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margeloviga toimus sõbralikus ja avatud õhkkonnas, kus kõne all olid mõlemale poolele huvipakkuvad teemad ja võimalused edasise koostöö ning vastastikuste kontaktide laiendamiseks. Teiste küsimuste kõrval peatuti ka piirileppe teemal, kus pooled avaldasid lootust, et alanud diplomaatilised konsultatsioonid viivad mõlemaid pooli rahuldava tulemuseni.

Mihkelsoni sõnul aitavad kohtumised Vene Föderatsiooninõukogu esindajatega võtta kõne alla olulisi teemasid kahe riigi suhetes. Ta osutas vajadusele veelgi tõhustada piiriülest koostööd ja rajada vajalikud infrastruktuuri objektid nagu seda on Narva uus sild. Mõlemad pooled avaldasid veendumust, et piiriületuse kiirendamine tihendaks kahe riigi suhteid ning avardaks turismi ja kaubavahetuse võimalusi.

Mihhail Margelov avaldas lootust, et kontaktide taastumine parlamentide vahel aitab laiemalt kaasa Eesti-Vene suhete arengule. Lisaks eelnevale kõneldi välispoliitika aktuaalsetest probleemidest, eelkõige Lähis-Idaga seonduvatel teemadel. Kõne all olid ka USAs äsja toimunud presidendivalimised ning nende mõju USA ja Venemaa suhetele.

Kahepoolsed kontaktid parlamentide vahel taastusid selle aasta juuli algul, kui riigikogu väliskomisjon kohtus Pühajärvel ja Pihkvas Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esindajatega.

Väliskomisjoni liikmetest osalesid tänasel kohtumisel lisaks Mihkelsonile komisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Jevgeni Ossinovski, Andre Sepp, Imre Sooäär ning Vladimir Velman.